سراوان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سراوان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ارباب شستان يحيى ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال از اول دبيرستان 68
نتوزهى قاسم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال از اول دبيرستان 80
گورى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي شهرستان سراوان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 67
حسين بر ریاضی مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال از اول دبيرستان 67
شهركى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي شهرستان سراوان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 80
دهوارى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي شهرستان سراوان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 68
رييسى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال از اول دبيرستان 70
قلندر زهى انسانی حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال از اول دبيرستان 71
حسين بر تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-بومي شهرستان سراوان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 69
ملازهى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-بومي شهرستان سراوان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال از اول دبيرستان 61
بردبار انسانی مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال از اول دبيرستان 68
حسين زائى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-بومي شهرستان سراوان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال از اول دبيرستان 53
كمالى نژاد زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 45
دهوار ى خاص انسانی علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ملازهى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال از اول دبيرستان 69
درزاده انسانی حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 18
پارسه انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال از اول دبيرستان 67
بهجتى خوشاب هنر مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 13
محمدى ریاضی اقتصاد|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 15
عباس زاده محمودى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 70
محمدى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 41
حسين بر انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
آلبا تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال از اول دبيرستان 58
غمشادزهى انسانی مديريت دولتي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 29
حميدى فر انسانی مديريت دولتي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
سپاهى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 30
محمدى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال از اول دبيرستان 46
امراءشستان تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 4سال از اول دبيرستان 58
ريگى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال از دوم دبيرستان 43
ساداتى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
نيكنام ریاضی مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسين بر تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 4سال از اول دبيرستان 72
مهتاج زهى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 68
مسكانزهى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 4سال از اول دبيرستان 63
دهوارى تجربی مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 13
جنگى زهى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسين بر ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسين بر ریاضی مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي سراوان / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي سراوان 2سال از سوم دبيرستان 13
سپاهى تجربی حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 19
دشتانى دشتوك تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسين بر تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 29
خرمى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
بومرى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 22
حسين بر تجربی شيمي محض|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
درزاده تجربی اقتصادکشاورزي|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 13