قم

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر قم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فيض سارا انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
فرمانيان ابوالفضل ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 28
ميرابراهيمى سيدمحمدمعين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
صديقيان كاشى آيدا انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
شريعتى اشكورى محمدجواد ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
عبدى سيدكلائى فاطمه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
شاهين مجتبى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 41
براتى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 42
ملائى خاص اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 39
عظيمى محمدرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
آزاددانا حامد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
كريمى عليرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
اكبرى رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
حاجى بابايى فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 16
صادقى مريم انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 19
واحدى اميرمحمد ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
جانقلى محمدحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
ازاد على رضا ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 70
موسوى زينب السادات ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 34
هاشمى شاهرودى سيدعلى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
نادرى ليلا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
عليمحمدى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 60
فقيهى محمدصادق تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 63
نوروزى زهرا انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 54
ماجدقديرلى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
بيطرفان معيد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
روحانى فاطمه سادات تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
رجبى زهرا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 10
جعفراسماعيلى عليرضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 53
هدايتى راد مهدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
اسداله زاده على ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال کانونی 110
مصطفوى زينب تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 55
محترم محمدامين انسانی علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 38
داودى زهرا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 2سال کانونی 41
كرباسيان ورنامخواستى زهرا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
ذوالفقارى ابوالفضل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 59
صابرى ناهيد ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
ابوالحسنى الهام ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
رشيدى كيميا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 50
فولادوند فائزه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 53
ساروى محمدحسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 24
علوى سيدهاشم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 42
قاسمى مينا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 22
وصالى محوود سارا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 23
حسنى محمدرضا ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
كرمى پور على ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 36
اخلاقى فر مرضيه ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
حكيمى رحمانى ثمين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 57
برهانى مريم هنر هنراسلامي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 4سال کانونی 69
عاشورى سارا ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
فرخى نورى محمدمصطفى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 47
گلشيرى اصفهانى فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 59
اسدالهى سيدمحمدنويد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
دولت بياتى محمدرضا انسانی حسابداري|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 23
حاجى قاسمى پور محمدامين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
شيدائيان حسين انسانی حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 17
رضوى منش سيدعلى انسانی روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
برخوردار اميرحسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم-بومي استان قم / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 53
گل باشى سارا ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
موسوى سيدعلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 17
داورى محمدجواد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 36
حسينى فاطمه سادات انسانی علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
فراهاني زهرا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 23
عباسيان سمانه ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 26
كريمى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 59
دارستانى فراهانى امير ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
صالحى سيدمحمدرضا تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 44
وطن خواه فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 64
افشارى محمدمهدى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 24
افتخارى فهيمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 26
نجيبى معصومه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
هدايتى شيما تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 36
خزاعى محسن انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
اصغرى محمدحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 57
زاهدى موحد مليكا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 61
خرميان اصفهانى زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
جوزى فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
حسن پور حديثه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
اسم خانى مريم ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
سبزه كار سعيد ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 31
هاشمى سيده مريم انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 16
جلودار ابوالفضل ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 12
بيدگلى فاطمه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 47
محمودى فرزانه انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 17
حكيمى مهديه انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 19
مطهرى فر محمدحسين انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 12
كاردان محمدحسين انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 25
سربندى فراهانى فريده زبان زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 29
ملك زادگان زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 41
صادقى حميدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 44
ميرزازاده عرفان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
امامى نجفى سيدعلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 44
قاسمى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 42
مهدى زاده ياسين ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 24
احمدى معصومه انسانی مردم شناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
ساعدى حميد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
صفائى فاطمه انسانی مطالعات خانواده|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
نريمان محمدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 31
زارعى فرشاد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان قم / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 29
فتحى شيما انسانی مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 20
مشروحى فرد زهرا انسانی روانشناسي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
يوسفى فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
احمدى منصوره انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 23
مصطفى لو زهرا ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
تلخ آبى نازنين ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
نجفى زاده سارى الهه ریاضی مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 19
براتى زهرا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 14
رحيمى محمدى طيبه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 47
زينلى مهدى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
جواهرى شجاع مصطفى انسانی حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 26
ابراهيمى محمدهادى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 25
كاظم بابايى حسين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان قم / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 23
محمدزاده اميرحسام انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
كشميرى فاطمه ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
پوريا اميرحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 48
جعفرى افرا سيمين انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 21
حقيقت خواه محسن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 32
پناهى اميرحسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 21
عباسى مهسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم-بومي استان قم / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 43
حسينى سيدرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 49
پيشوائى عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 2سال کانونی 34
نصيرى سروى على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 21
اميرى فائزه تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 37
كاشى محمد ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 70
ملائى فاطمه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 26
عيوضى اميرحسين ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 40
جعفرى افراز محسن انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
حسنى مهر فاطمه ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
موسوى عظيم سيدعليرضا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 2سال کانونی 27
زيادى پناه سپيده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 25
وفائى مهدى ریاضی فيزيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
ميرى مهرآبادى زهراسادات انسانی حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 14
زنجيرانى فراهانى هاشم تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 22
شفيعى مريم تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 59
هاشميان مريم سادات تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 32
مهرآور مهديس انسانی حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال کانونی 36
موسوى نفيسه سادات انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 17
خانى پورروشن محمدرضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 42
مجيدى نسب مريم انسانی مردم شناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 52
منادى نيا نرگس ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 34
فتح اللهى آرانى محسن انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 17
باقرى جامخانه محمدحسين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان قم / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 22
واشيان مهدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 26
ارجمندنيا محمدرضا ریاضی فيزيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
شفيعى محمدمهدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
مطهرى هادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 4سال کانونی 63
بابك زهرا ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
حسينعلى محمد انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 17
موسوى سيدمحمدحسن ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 57
رحيمى فردوئى سجاد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
قراگوزلو فائزه انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 20
يوسفعلى محمدحسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 38
مسرور فرزانه تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 12
ايمانى مريم انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 12
مهدوى سعيدى تسنيم ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 37
صمدى عرفان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 40
مصطفوى كوثر ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 15
محمدى سينا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
مخلصى محمدحسين انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 22
صديق محمدجواد ریاضی حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 43
زمانى قاسم زاده محمد انسانی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
كاردان زهرا تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 25
رحيمى كهكى احمد انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
رضوان حسن ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
نورى فاطمه تجربی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 60
عبداللهى محسن ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان قم / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 16
پايدارفرد سعيد ریاضی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
رضوى زاده سيدمحمدرضا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 37
تقواى نخجيرى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان قم / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 46
حقى محمدمهدى انسانی روانشناسي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
سراجى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 25
وامق مهديه ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
روحانى اعظم سادات انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 11
نيازى حامد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 9
سياح فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 18
آرزومند عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 17
احمديان سجاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
طاهرى معصومه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 27
ايرانى خواه امير تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 42
نوروزيان فاطمه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 38
حاجى بابايى مهديه انسانی حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 18
جعفرى فاطمه السادات انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 15
رضوى راد سيدمحمدعلى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
برقعى سيدمحمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان قم / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 26
اسماعيل گل مريم زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 7
نادرى قمى مرضيه ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
سروش فائزه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 43
فخيمى زهرا زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3سال کانونی 34
رئوفى راد اميرحسن ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 77
ميرزاحسينى بهنام تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 60
سميع پور كمنى مطهره انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 17
اميدى درگاهى محمدرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 25
سليمى نژاد زينب ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 22
راغبى معصومه ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 21
شكرزاده فاطمه انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 15
اسلامبولچى عليرضا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 48
جعفرزاده محمدعلى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
اعتمادى على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
قريشى سيداحمد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 11
حاج رضائى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 23
حسينى پاك مهتاب سادات ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
صادق خياط سيدمصطفى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 25
رفعت امير انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 24
فرح آبادى عارفه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 83
بهشتى اميرحسين انسانی روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
شيرين آبادى فراهانى اميرحسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم-بومي استان قم / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 35
نامدار مهدى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 2سال کانونی 40
جودكى محمدمهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم-بومي استان قم / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 55
ناصحى على تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
پاك نژاد زهير ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
قربانى مهسا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 28
باقرزاده فاطمه ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 25
گلچين ريحانه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 49
رئيس غلامى سارا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 39
كرامتى محمد تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
صائمى محمدحسن انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 24
موسوى سيداحمد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 18
محمديان اميرى فاطمه انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 26
موسوى نطنزى متينه سادات تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 30
زمانى محمدرضا تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
طالبى مزرعه شاهى فاطمه ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 19
محمدى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 33
زمانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 33
آل امين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 45
خاكى ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 17
عظيمى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 25
غروى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
مدرس ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 33
مرادى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 33
مهرجو ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 40
شهيدزاده ریاضی حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 24
نائيجيان انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 32
ضرابى انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
احمدى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 29
مرادى انسانی حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 16
فرخى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 19
حاجى اسماعيلى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 6سال کانونی 94
سعادتمند ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 38
عابدينى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 6سال کانونی 91
باقريان ضمير ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
حيدريان انسانی مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 23
بختيارى انسانی حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 16
ايمان زاده ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 23
لطفى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 2سال کانونی 24
خانى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 2سال کانونی 44
روشنائى انسانی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
نوروزى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
پاشائى شايان ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
آزاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 17
شمس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم-بومي استان قم / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 59
رستمى نيا تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
موسوى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 25
حسينى نورزاد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 20
فرهادى گنجه انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
نوروزى حسن آبادى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
احمدزاده انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
خالقى پناه تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
زيورى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) 1سال کانونی 23
ارشادى تجربی اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 83
چيت ساز تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 13
بختيارى انسانی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
موسوى انسانی حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 17
حسينى دست جردى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 39
محمدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
فرجى سلطان آباد ریاضی اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - سمنان 1سال کانونی 14
رجب زاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 18
مالمير ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
احمدى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
شهريارى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 32
رحيم زاده ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 43
خادم شاهزاده طاهر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 25
اله يارى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم-بومي استان قم / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
دشت بان انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 13
حبى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
مهدوى يگانه تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 3سال کانونی 47
شايان فر ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
جانانه انسانی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
حسينى چاوشى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 14
نوروزى انسانی مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال کانونی 33
برزگرفرد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 36
وارثى زرنقى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 68
عالى پور تجربی اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 1سال کانونی 17
موسوى مجد انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 32
وفائى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 38
رئيس كرمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 55
سيانى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 11
مجيدزاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
منتظرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 58
مهدوى اصل تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 13
بابائى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
عظيمى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 22
اصغرى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 25
باقرى حاجى آبادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 43
پورزمانى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
جوادى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 43
چهرقانى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 7
راسخ تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 47
صادقى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
طاوسى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
آذرباد ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
ملكوتى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 45
واعظ موسوى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 32
آريان پور انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 21
وحيدمقدم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 47
حسن زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
حقگو ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 38
فهيمى انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 23
قاضى زاده انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
كاشى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 23
رضائى مهرجو انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال کانونی 40
گنجه كويرى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
مقدمى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 7
محمدى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
درامامى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 41
احسان بخشى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 29
اسماعيل بيگى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 28
گلى زبان زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
قزاقى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 44
غفارى خو ریاضی فيزيک|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 38
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 4سال کانونی 83
برجعلى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
ابوطالبى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
ناصرى ریاضی اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - سمنان 2سال کانونی 45
قربانخانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
زندوكيلى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - قزوين 2سال کانونی 41
فاضلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 6
على مردانى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
سنگتراشان تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 39
مرادپور انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 35
ملكى مقام انسانی اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي مرکزي / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 10
قديرى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 84
امجدى بيدگلى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
مسبح ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 22
ادهمى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 32
دست پيشه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 34
سليمانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 31
عصارى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 20
كريمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 26
صابرى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 22
خوش آمدى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
اكبرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
بوالحسنى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 33
آتشين صدف ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 4سال کانونی 56
نوروزى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 45
داورى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-بومي مرکزي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 25
صفارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 51
عقل مندصرمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 18
مهدوى سعيدى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 45
مطهرى مقدم تجربی دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 48
رضازاده مقدم ریاضی مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
ملكى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 1سال کانونی 13
دلجو ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
غلامى انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 17
نقاش ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 29
حيدرى فرد تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 2سال کانونی 20
حقانى فضل زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
ايرانى قمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 31
شفيعى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
يوسفى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 46
كشورى فرد ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 36
صفاء ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 39
ميرى مزرعه شاهى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 62
قانعى فرد ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 16
موسوى مهر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
غفارى زبان زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
فلاحتى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
برومنديان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
رمضانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 1سال کانونی 24
بهاءابادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 5سال کانونی 75
تقوى راد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 39
قليچ خانى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
موذنى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 34
يوسفيان آرانى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 26
بهرامى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
اخوان بهابادى تجربی دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 25
دردكشان انسانی مردم شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 5سال کانونی 76
معراجى سهير انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
احمديان فردوئى انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 25
رجايى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال کانونی 37
قوى عهد ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 32
درامامى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 41
منتهائى ریاضی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 16
روشن روش انسانی علوم سياسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 7
افضلى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 29
رجائى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک / نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 10
جوادزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 52
متقيان نژاد ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
كاشانى وشنوه انسانی حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 22
بلوجان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 33
امينى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 18
عسگرى انسانی حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 16
رمضانى ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 3سال کانونی 40
بى تا تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 53
فرشى زاده ریاضی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 63
برزگر تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 41
صفرى تجربی دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 37
ايرانى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 9
واعظى هرندى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 46
برجيان ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
اخوان تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 34
عبدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 38
تهيدست ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 11
عموزاده انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 23
نورى ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 2سال کانونی 29
احمدوند انسانی مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 15
برجيان يزدى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 33
صادقى خواه انسانی حقوق|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 12
ميدانكى انسانی حقوق|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 3سال کانونی 44
خلجى ریاضی اقتصاد|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 18
سيدصالحى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 38
سيدى قزاقى تجربی مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
رضايى جواهريان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 31
رئوفى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 17
معينى نسب تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 20
عباسى انسانی حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال کانونی 42
اسكندرى صامت تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 3سال کانونی 46
اسحاق نيا تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 46
قاسمى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 6
فروغى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 18
خان احمدى تجربی دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 59
سبزه قبائى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 20
كبيرى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 1سال کانونی 19
جاودان فرد انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 2سال کانونی 33
رئيس عبداللهى ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 2سال کانونی 34
باباجانلو انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 10
جهانشاهلو ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
مولائى ریاضی مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 34
داودآبادى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 13
عزيزى نياز انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 23
ترابى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 17
موحديان قمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
رمضانى كردآسيابى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 7سال کانونی 94
نادرى تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 22
تاج زاده انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 20
ملائى فردوئى ریاضی مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 13
عزيزخواه آلانق تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 21
عزيزى ریاضی فيزيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
مختارى فاتح انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 22
معصوم تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 53
داودآبادى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 12
گرشاسبى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 38
سميعى تجربی روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 48
محمدصادقى انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 25
شرقى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 38
شعبانى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 22
بهره مند ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
هاشميان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 20
اسدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
شمس الهى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 21
سنگى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 13
رشادى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
دلير ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 28
كاظمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 43
عبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 24
وفائى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
علوى راد ریاضی فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 17
والى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 40
رضاكاشى زاده ریاضی فيزيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 24
معظمى گودرزى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 42
آسيايى فرد ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 19
صفائى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 47
شريعتى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 36
حقيقت خواه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 9
شفيعى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 23
گرمه اى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 1سال کانونی 12
جعفرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 43
موسوى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 26
قربانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 23
مصرى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 36
وفائى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
محمدى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 14
حاجى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 25
قنبرى قزل قلعه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 26
ونك ریاضی مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
نورى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 38
غفارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
نورى ریاضی مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 18
وطن خواه تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 3سال کانونی 61
خانه زاديزدى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
رئيسى ریاضی اقتصاد|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 57
ظهرابى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
خاكباز ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 5سال کانونی 54
حسينى پور ریاضی اقتصاد|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 45
مطيع ریاضی مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 6سال کانونی 77
قراگزلو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 20
كريمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
عباسى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
فقيه ايمانى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 18
بابائى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 16
فروزنده صومعه تجربی تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 22
ياسى ریاضی فيزيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 5
احمدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 21
اكبريان تجربی تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 21
حسنپور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
صادقى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 29
رئيس عبدالهى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 37
طالبى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
احمدوند ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 6
على آبادى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 22
احمدى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
اسماعيلى صرمى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 17
زمانيان تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 16
اسدى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 20
محمدى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 14
شاهمرادى ریاضی اقتصاد|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 35
شمسعلى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 23
ملايى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 54
مانده على جمكرانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 45
محمدزاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اراک / نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 27
جانقلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 31
طيبى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3سال کانونی 45
شادان تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 32
سليمانى زاده ریاضی فيزيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
نقشى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 17
عزيزى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 63
چاقرى انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 24
كشت كار تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 49
خامه يار تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 28
بهشتى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 52
قربانى راد تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
نيك خواه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 26
موحديان مقدم انسانی حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 23
چاقرى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 21
بهزادى نيا زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 23
اويسى موخر ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 42
سيدموسوى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 37
محمدالحسينى قمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 35
على عسگرى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 14
طاهر تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 5سال کانونی 101
رستگارى فر تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 66
قنبرى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 2سال کانونی 29
نورانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 35
متقيان زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 11
كريمى عروس محله انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 19
فريس آبادى تجربی روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 42
احمديان تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 36
پاك زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال کانونی 24
حسينى دستجردى انسانی مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 24
دهستانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 64
صفرى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 22
كريمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
زينلى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 49
سلكى ریاضی مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 2سال کانونی 34
حيدرى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 17
خسروبيگى ریاضی امار|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
على ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 23
نجفى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 36
وطن تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 19
صدق گو انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
هاشمى طامه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 18
جواديان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
خوش خبرى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 25
حسن قرنلو انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 21
چاووشيان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 14
شاه پورى ریاضی مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 3سال کانونی 41
رضائى ریاضی روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 32
آزاد انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 24
رحيمى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 16
برومنديان ریاضی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 15
مسعودى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
حيدرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 34
كردآبادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 47
عباسى تجربی روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
سهل آبادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 14
نورى كوپائى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
فلاحى قمى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
طبا طبايى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 58
داورپناه تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 37
فيروزى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 18
نادرى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 13
مظاهرى انسانی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 15
اصفهانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 5سال کانونی 49
سالارونديان انسانی مترجمي زبان عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 15
نصيرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 26
مولوى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 22
محمديان منوچهرى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 18
بختيارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 15
سجادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 39
رحيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 11
مرزه ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
معصومى زاده تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 36
عليزاده بخشايشى ریاضی مهندسي هوافضا|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 16
محمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 13
قليچ خانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 47
تاهو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
حقوردى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 16
سعادت ياب تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 24
امام حسنى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 25
رنجبر ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 18
بداقى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
شيخى انسانی علوم سياسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 16
سميعيان تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 6
احمدى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال کانونی 27
طباطبائى كيا تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 23
قزانقرائى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 16
قربانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تفرش / نوبت دوم دانشگاه تفرش 1سال کانونی 20
قاسمى هماپور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 19
يزديان تجربی شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 16
نقدى مرادى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
محمدالحسينى قمى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 30
مرادى حسين آباد انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
شاكرى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 29
شيخنا ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 43
گلفشان ریاضی فيزيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
مهرآلى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 3سال کانونی 24
شعبانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 24
كريم خانى ریاضی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 15
منصورى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 11
عزتى نياقادر تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 15
كريمى مزرعه شاه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 19
سميعى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند) 4سال کانونی 67
مولايى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 76
رستمى انسانی جغرافيا|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
رجبلو انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
تقى زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 34
كاظم بيدهند ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 7
يزدان پناه تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 21
مظلومى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 37
سليمانى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 10
شاه محمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 28
عصارى قمى ریاضی فيزيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 24
رضائى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
اكبرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 40
فهيمى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 33
خليلى نيك ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 21
موسوى اصل تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 39
خراسانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 59
پورسعادتى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 43
خانى پورروشن تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
نادرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 34
ثابت قدم تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 17
عرب بافرانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 26
نوروزى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
صحرانوردوشاره تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 43
پريشن تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس حضرت معصومه - قم 4سال کانونی 78
ترابى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 41
اكبرى جمكرانى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
معماريان حسينى ریاضی مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 24
بهمن نژاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 22
رمضانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 44
رحيمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 12
نجيمى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 57
فرخ ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
نيكخواه ریاضی مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 22
حسن پور ریاضی مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 23
قرنلى انسانی باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 2سال کانونی 33
شيرازى مقدم قم تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 45
حسينى انسانی روانشناسي|دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 23
هاشم زاده ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 35
صادقى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 15
كريمى ثابت تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 34
صادقى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
پلنگ افكن ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 15
مجاهد تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 41
ادهمى تجربی فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال کانونی 37
گنجى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش / نوبت دوم دانشگاه تفرش 2سال کانونی 36
محمدى نيا ریاضی امار|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
اكبرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
امينى اصل ریاضی مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 21
جنابان تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 2سال کانونی 37
قرنلى تجربی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
جعفرى نژاد تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 2سال کانونی 20
احمدى نسب تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 16
دوازده امامى ریاضی فيزيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
حسينى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين 2سال کانونی 33
تقى پور تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
بنى حسن ریاضی فيزيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
برامالكى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
مقيمى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 56
مهدوى ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
فراهانى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال کانونی 33
رسولى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 32
عسكرى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 6
حدادكوچكى انسانی علوم سياسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 21
داورخواه ریاضی فيزيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
سميعى كرمانى ریاضی فيزيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 39
جان جانى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 15
مه آبادى تجربی زمين شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
قراچورلوى زاغه تجربی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 42
يحيى كاظم ریاضی فيزيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 7
معارفوند ریاضی فيزيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
علوى تجربی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 44
اعلامى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 17
مقدم تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 25
فاتحى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 4سال کانونی 78
ثانى تجربی علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 21
بنوفاطمه انسانی علوم سياسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 12
وقفى انسانی علوم سياسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 22
سروى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 57
چوداران قمى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 22
جانقربان ریاضی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي حكمت - قم 1سال کانونی 18
همتى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
عبادى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 36
ميرابوطالبى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
تميمى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
طاهرى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
زارعپور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
صالحى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
فروهروند انسانی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 18
حاجى على گل تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 41
حسن آبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال کانونی 33
عربى نژاد تجربی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 32
يونسى تجربی مديريت دولتي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 3سال کانونی 42
مرادى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 27
حسين زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 25
نصر تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 3سال کانونی 30
عطاردى ریاضی مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 16
حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 2سال کانونی 40
افشارزاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 19
قربانى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 40
جزينى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 20
صدف تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 1سال کانونی 14
دهشيرى ریاضی امار|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 10
رحيمى نيا انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 9
حسينى جناب تجربی شيمي محض|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 33
جعفرى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 15
اعرابى نسب تجربی مديريت دولتي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 25
بيطرفان تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 4سال کانونی 89
اسديان تجربی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 23
واحدى موحد ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 48
چيت گران انسانی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 10
صيفى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 13
دلدار ریاضی فيزيک|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
رضائى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 4سال کانونی 47
حسينى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
مجيدى نسب تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 39
انصارى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
واعظى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 17
حاجيلو تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 36
كوچك زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
كشورى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 3سال کانونی 55
خلج تجربی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 4سال کانونی 89
كهن تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 41
عباسى تجربی علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 12
حسنخانى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
تيمورى انسانی علوم سياسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم 1سال کانونی 19
گلشيرى اصفهانى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 51
خلجى نيا ریاضی مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 19
قنبرى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 44
بخشى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 20
فرخ ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 22
ناظم زاده تجربی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 34
آذرى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 16
اسمعيل زاده ریاضی مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 2سال کانونی 22
بازوكار ریاضی مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 16
ابراهيم فر تجربی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 13
ابدى انسانی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 22
موسوى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
شيرى مهوار تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 9
حسينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 28
براهمه ریاضی مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 22
اعتمادى كيا تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 41
محمد صادقى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
قسمتى ریاضی فيزيک|دانشگاه کاشان / نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
اسمعيلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 2سال کانونی 47
پرسون ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 26
نادرى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 63
احمدگل ریاضی علوم کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه مركز اموزش عالي محلات 3سال کانونی 52
شفيعى تجربی حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 12
جندقى قمى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 45
درويشى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 16
نادرنژاد تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
دارستان ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 11
سرخوش تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
ابراهيمى فرانى تجربی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
حق شناس تجربی مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 20
معصومى تجربی مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3سال کانونی 50
معماريان تجربی مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال کانونی 16
صاعدهمت تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 2سال کانونی 40
چهرقانى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان پرديس آيت اله طالقاني - قم 1سال کانونی 19
صفا تجربی مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال کانونی 22
عليرضالو تجربی شيمي محض|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
حامدى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 2سال کانونی 36
سراجى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
آرزومندى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 24
خيرى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 41
ياورى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 13
مقدم تجربی زيست شناسي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 40
ولدى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
ابراهيمى تجربی فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل بندرعباس) 1سال کانونی 13
رازگردانى شيراهى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 22
صفا تجربی مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 16
حامدى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 2سال کانونی 36
حسينى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
مكتبدار تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 36
دهقانى سانيج تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 2سال کانونی 43
فردجلالى انسانی مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 10
فزونى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 10
نيكوبيان غلامى تجربی علوم ورزشي|دانشگاه اراک / نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
رودبالى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / نوبت دوم دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 5
صالحى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 9
على عسكرى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 2سال کانونی 37
رمضانى كردآسيابى تجربی شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 14
عبداله زاده تجربی شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 2سال کانونی 31
غلامى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي حكمت - قم 2سال کانونی 33
مدنى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
خلج تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 14
هديه لو تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي حكمت - قم 1سال کانونی 24
مهرى پور تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
محمدى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو - ساوه 1سال کانونی 17
رضائى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 1سال کانونی 19
پيريائى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي فخر رازي - ساوه 1سال کانونی 19
اوروجى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي حكمت - قم 1سال کانونی 18
حسينى نسب تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 18
قاسمى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي حكمت - قم 1سال کانونی 21
سخائى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 15
محبوبى تجربی مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 11
زنديه تجربی شيمي محض|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 12
عبدالوند تجربی شيمي کاربردي|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي نقش جهان - اصفهان 3سال کانونی 58
جانقربان تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دارالعلم - يزد 2سال کانونی 31
سلطانى عزيزى تجربی مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 2سال کانونی 30
آفرين تجربی مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 9
جهان قربانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
رجبيان تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14