شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شاهرود

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جمالى نيما ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 58
بيژن اميرعباس انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 25
سعيدى نيلوفر هنر صنايع دستي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 25
ميرزايى حنانه هنر نقاشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
ميرابى فروزان انسانی حقوق|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 44
عزيزى عليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
سيدالحسينى سيد مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 42
داودى بجد مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 45
آرين مهر اميرحسين هنر طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 6
نورى مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 44
فردوسى رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 29
فرهنگى نيا فاطمه انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
عادل نيا بهداد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
بيارى اديب تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 44
قاسمى محمدمحسن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 53
صداقت زاده سياوش ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 8
ميرحسينى سيده ريحانه هنر صنايع دستي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
محمدى عاطفه تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 45
حسينى ميترا انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 23
محمدى على تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 57
رحيميان محدثه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 60
عرب عامرى فرزانه هنر طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
وليان ايليا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 48
حاجى هاشمى اميركيوان ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 32
على زاده محدثه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 41
ابراهيميان سيده عارفه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 39
ربيعى فاطمه انسانی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 14
بغيرى سارا تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 20
نيك بهار زهرا انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
خالقى جلال ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 52
صديقى مه لقاسادات زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 14
عرب اسماعيلى ميترا ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 38
رضائى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 41
رسولى سحر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 23
دريس على تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 1سال کانونی 16
فيضى روح الله هنر صنايع دستي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
حسينى سيد احمد ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
حسينى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 23
خانبابائى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 26
جبارى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 69
عادل زاده انسانی مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
طاهرى تجربی دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 48
ناصرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 26
عرب عامرى انسانی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 18
سهرابى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 56
شبيهى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 16
ميردوستى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 37
طهرانى انسانی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 24
عابديان تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 26
بابامحمدى انسانی روانشناسي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 21
غنى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 31
جنتى نيا ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
محسنى راد ریاضی اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 32
رضوانى ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
پوركاظمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 63
جلالى انسانی روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 2سال کانونی 26
اسلامى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 21
يزدان پناهى انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 23
ابراهيميان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 22
صادقى تجربی اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 34
حسينى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 22
كاشف زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 7
ميرزايى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 18
ربيعى انسانی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 25
كدخدائى تجربی دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 85
ابراهيمى ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 7
رئيسيان نژاد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 14
رحيمى انسانی حقوق|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
اصغرى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 8
احمدى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 57
عباسيان تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
عباسى اول تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 14
بشيرى ریاضی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 21
اسماعيلى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 22
كاشفى ریاضی فيزيک|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
مخبريان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 40
امينيان تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 2سال کانونی 42
ميرزايى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 23
داوطلب ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 5سال کانونی 78
بيژن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-بومي استان سمنان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18
يوسف نيا انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 27
سعيدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 61
دارخال تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 6سال کانونی 85
تورانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 22
فروغى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 31
سعيدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 24
سلطانى انسانی اديان وعرفان|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 41
يوسفى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 24
كهنه ء تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18
روشندل ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 35
محمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 43
اردكانى زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 13
ابراهيمى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 16
حيدرى انسانی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 15
حاجى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
كريمى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
اكبرى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
مرتضايى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 24
محمديان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 53
متحدى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 20
نظرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 17
شريعتى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 30
حسينى زرگر انسانی جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 23
ملك تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال کانونی 60
احسان پور انسانی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 23
ملكى انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 22
فندرسكى نژاد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 32
مرادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 25
غضنفرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 28
بهرامى تبار ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 17
رضوانى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 6
كاهه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 39
شجاعى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 61
امانى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 44
صادقى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 13
يزدانى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 20
عليان تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 16
ابراهيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 24
ميرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 37
بشيرى شاهرودى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 22
كشفى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 21
ميرطباطبائى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 39
اكبرى تجربی روانشناسي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
كاظم زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 18
عامريان تجربی دامپزشکي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
آشورى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 23
طوسى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 22
نادران تجربی شيمي محض|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
رجبى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 46
دولتى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 25
عابدى شال تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 60
منتظرى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 17
بيارى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 20
حسينى انسانی جغرافيا|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
جلالى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال کانونی 68
سرابى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 19
زنجانى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 16
عجم مجيدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 32
كريمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 27
رفيعى نژاد تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 25
حقيقت نژاد تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 13
قرائى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18
محمدخانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 45
بايرامى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 26
شاربى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 20
داج تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 21
قلى زاده انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 27
كوثرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 17
صيرفى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 4سال کانونی 77
حسين پور تجربی زيست شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
بداقى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 16
طبسى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 32
زمانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 3سال کانونی 38
اسكندرى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 20
خدابنده لو زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 26
رضائيان تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 42
اسماعيلى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
فرامرزى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 54
عامرى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 19
مالدار تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
تاجعلى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 54
عرب انصارى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 21
ياورپناه تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 10
آقائى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
نخعى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 20
اله بخشى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
اكبر مجنى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 19
جلالى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 31
فرخى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 19
كاظم زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 46
صالحى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
ميرباقرى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
طالبى تجربی شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 14
ميرزائى تجربی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 5سال کانونی 95
بيك محمدى تجربی زيست شناسي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 21
عباسى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 15
اعظمى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 20
شهرى تجربی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 4سال کانونی 64
عبدالله زاده تجربی شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 38
قاضى تجربی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 58
رضوانى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 42
غلامى تجربی زيست شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 22
غوغائى ریاضی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شاهرود) 2سال کانونی 43
گرجى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 15
طاهرى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 7
مهرپوران تجربی مديريت دولتي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 3سال کانونی 39
سركرده ئى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
حجتى چوبرى تجربی شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 61
بيابانى تجربی شيمي محض|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 17
اكبرزاده تجربی شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 20