فلارد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فلارد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بابرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 36
رستمى كندرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ياسوج / نوبت دوم دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 15
اكبرى امرائى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
محمود نسب تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 13