تربت جام

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر تربت جام

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اعتمادى پور على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 84
ارسلانى بزدى ابواالفضل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 104
قربانى منصوريه نسترن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 16
ابراهيمى فروزان زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 12
عثمانى ياسر ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
صادقى مقدم امير حسن ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
شيرى مهدى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
خزاعى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 44
كدخداى احمدى محمد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 57
نخعى محمد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 36
گلزار يادگارى صفيه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 14
اسحاقى ايل بيگى يگانه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 59
عرفانى فاطمه تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 42
مردانشاهى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال کانونی 70
اسحقى افشين هنر نقاشي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 10
رضايى عليرضا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 24
جوادى بزدى آمنه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 16
قندى نيما ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 46
مايلى فر پژمان ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 38
شريفى فاطمه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 5
سلطانى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 32
صفوى خليلى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 19
يوسفى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
شهاب احمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 8
موسوى نژاد انسانی علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
خورشيدى ابدال ابادى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 13
عرفانيان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 4سال کانونی 74
رضايى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 37
وفايى نيا تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 51
رنجبر ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 12
كمالى جامى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 22
سلطانى انسانی حقوق|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 21
سرورى جهان ابادى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 47
مصطفوى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال کانونی 44
نوروزى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 1سال کانونی 16
محمد پور انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 25
احمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 57
بخشى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 31
رضايى منش انسانی حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 51
بوستانى بزدى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 39
كريمى چشمه سرخ انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 10
تيمورى سمنگانى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 16
زابلى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 5
صفدرى انسانی جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
غلامى فندخت تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 87
مرادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
حسن زاده حاجى ابادى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 3سال کانونی 35
جامى صيد ابادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 6سال کانونی 116
زمانى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 10
جامى الاحمدى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
يعقوبى انسانی حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 17
على آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 5سال کانونی 90
سمندرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 15
اسدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
رسولى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
اكسير تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 18
كبودانى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 11
زوارى برآباد تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 16
مرادى خيرآبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 26
عبادى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال کانونی 19
عدالتى فر هنر هنراسلامي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
شفيعى نيا تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 44
نيكنام تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 5سال کانونی 92
عجمى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 10
سجادى فر ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 10
رحمانى كوه سفيدى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال کانونی 10
اصغرى در ميان تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 19
حميدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 46
عليزاده تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 18
خردمند تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال کانونی 17
ريحانى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 14
اباذرى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 2سال کانونی 34
عبدى خواه تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال کانونی 5
نادرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال کانونی 58
كردستانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 14
ابراهيمى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 2سال کانونی 29
دادگر تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 2سال کانونی 24
رسولى زاده تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 20
حيدرى مراد ابادى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال کانونی 18
زمردى جنگائى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 11
سعيدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
جامى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 19
احمدى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 37
اصغرى كاريزنو انسانی فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 11
عمرانى تجربی مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
حسنى فورك تجربی زيست شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
ندايى تجربی زيست شناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 33
ميرى تجربی شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 35
كبودانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / نوبت دوم دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 11
يعقوبى تجربی شيمي محض|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 19