تربت جام

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر تربت جام

اعتمادى پور على

اعتمادى پور على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ارسلانى بزدى ابواالفضل

ارسلانى بزدى ابواالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
كوهستانى سميرا

كوهستانى سميرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قربانى منصوريه نسترن

قربانى منصوريه نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيمى فروزان

ابراهيمى فروزان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
عثمانى ياسر

عثمانى ياسر

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صادقى مقدم امير حسن

صادقى مقدم امير حسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شيرى مهدى

شيرى مهدى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خزاعى على

خزاعى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كدخداى احمدى محمد

كدخداى احمدى محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نخعى محمد

نخعى محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گلزار يادگارى صفيه

گلزار يادگارى صفيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسحاقى ايل بيگى يگانه

اسحاقى ايل بيگى يگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عرفانى فاطمه

عرفانى فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مردانشاهى زهرا

مردانشاهى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اسحقى افشين

اسحقى افشين

نقاشي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
رضايى عليرضا

رضايى عليرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جوادى بزدى آمنه

جوادى بزدى آمنه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قندى نيما

قندى نيما

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مايلى فر پژمان

مايلى فر پژمان

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سپهرى خيراله

سپهرى خيراله

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شريفى فاطمه

شريفى فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صفوى خليلى

صفوى خليلى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهاب احمدى

شهاب احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خورشيدى ابدال ابادى

خورشيدى ابدال ابادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عرفانيان

عرفانيان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
وفايى نيا

وفايى نيا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كمالى جامى

كمالى جامى

علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

حقوق|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سرورى جهان ابادى

سرورى جهان ابادى

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
مصطفوى

مصطفوى

مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فيضى زاده

فيضى زاده

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دامن پاك

دامن پاك

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمد پور

محمد پور

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

زبان
رضايى منش

رضايى منش

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
بوستانى بزدى

بوستانى بزدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريمى چشمه سرخ

كريمى چشمه سرخ

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
تيمورى سمنگانى

تيمورى سمنگانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زابلى

زابلى

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
صفدرى

صفدرى

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غلامى فندخت

غلامى فندخت

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسن زاده حاجى ابادى

حسن زاده حاجى ابادى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جامى صيد ابادى

جامى صيد ابادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
جامى الاحمدى

جامى الاحمدى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يعقوبى

يعقوبى

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
على آبادى

على آبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
سمندرى

سمندرى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اكسير

اكسير

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كبودانى

كبودانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
زوارى برآباد

زوارى برآباد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى خيرآبادى

مرادى خيرآبادى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عدالتى فر

عدالتى فر

هنراسلامي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
شفيعى نيا

شفيعى نيا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نيكنام

نيكنام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
عجمى

عجمى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سجادى فر

سجادى فر

مهندسي کامپيوتر|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نظام احمدى

نظام احمدى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
رحمانى كوه سفيدى

رحمانى كوه سفيدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اصغرى در ميان

اصغرى در ميان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خردمند

خردمند

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
واحدى راد

واحدى راد

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ربانى

ربانى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جامى

جامى

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ريحانى

ريحانى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اباذرى

اباذرى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبدى خواه

عبدى خواه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كردستانى

كردستانى

مهندسي کامپيوتر|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دادگر

دادگر

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رسولى زاده

رسولى زاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عطائى

عطائى

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-محل تحصيل خواهران پرديس رضوان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حيدرى مراد ابادى

حيدرى مراد ابادى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زمردى جنگائى

زمردى جنگائى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جامى

جامى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اصغرى كاريزنو

اصغرى كاريزنو

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عمرانى

عمرانى

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسنى فورك

حسنى فورك

زيست شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ندايى

ندايى

زيست شناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اميدى خواه

اميدى خواه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كبودانى

كبودانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

شيمي محض|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی