گناباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر گناباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آخرتى سجاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 29
اسماعيلى محمدرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 61
يوسفى مريم انسانی حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 43
مرادى اشكان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 6سال کانونی 76
اميريان على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 37
احمدى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 89
نجار شكيبا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
صابرى نوقابى مهدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 78
ناصريان كلاتى قائم انسانی علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 12
نصرالهى شهرى محمد صادق تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 49
زمانى مينا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
وفائى امير حسين انسانی روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 27
غفاريان نجمه انسانی حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 42
كريمى محمدرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 43
توانا مصطفى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 23
سبحانى شهرى سيما تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 32
رافعى مطهره تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 5سال کانونی 91
كريمى نوقابى رحيم ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال کانونی 69
سبزه نوقابى سارا انسانی حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 38
زمانى نوقابى ساجده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 43
سرايانى بيدختى ابوالفضل انسانی حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
هاشم زاده مجتبى انسانی حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 18
ملك خانى زينب تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 39
فاضلى پارسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال کانونی 77
حسينى اسما سادات تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 60
كريمى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 29
رحيمى زاده نسرين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 41
نظر زاده سارا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال کانونی 83
نقى زاده ناديا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 42
نصرالهى شهرى نگار ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 35
قرائتى حانيه انسانی حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 8
دلسوز تكتم انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 5سال کانونی 57
رجائى اميد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 8سال کانونی 97
طلعتى نوقابى مجتبى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 51
توكلى زاده على رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 53
صديقى منش اميرحسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 7سال کانونی 102
روحى رضا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 43
عليزاده شوراب امير حسين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 46
صفرپور كاخكى فائزه انسانی حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 11
يحيى زاده محدثه ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 4سال کانونی 61
عجم رضا ریاضی فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
پارسا فائزه انسانی حقوق|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 25
دوستدار بيلندى امير تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 58
شقاقى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 34
پور عيدى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 21
آخوندى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال کانونی 73
مهدوى شهرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 19
اسماعيليان تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 24
نصراللهى شهرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 49
نيك ورز انسانی حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 36
حيدرزاده ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
فياضى هنر نقاشي|دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 3سال کانونی 17
داورى بيلندى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 21
زنگوئى تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 45
ناظمى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 51
نعمتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 33
عباس زاده بيدختى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 37
حسن نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 25
سپهرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 35
عباسى تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 38
افكاربيدخت ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 32
ابزيرگان تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 25
اعتمادى فر تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 51
جلال نيا انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 37
راواره ریاضی مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 26
سفرى بيلندى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 21
اله يارى انسانی مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 11
جوادى انسانی حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 24
سعادتى فر تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 13
صادقى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 24
حسنى شهرى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 65
رضايى كاخكى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال کانونی 57
قربانى نوقابى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 53
خالقى انسانی تاريخ|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 13
امانيان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 26
كريمى نوقابى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 5سال کانونی 67
جهانى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 55
جوانشيرى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
ايزدى گنابادى زبان اموزش زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 22
لطفيان دلوئى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 37
علوى شهرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 33
قربان پور ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 26
رحماندوست تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال کانونی 40
شبان انسانی مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 14
ابراهيمى سنو تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 38
پيش بين نوقابى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 49
هاشم زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 13
پاسبان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 31
ترحمى كاخكى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 54
موسوى انسانی مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 10
موسوى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 29
جبارى نوقابى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 62
دشتبانى كاخكى انسانی مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 31
شريفى مند تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 21
شاه قاسمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 21
مرادى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 49
عسكرى دشت بياض تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال کانونی 87
فدوى روشناوند انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / نوبت دوم دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 9
قاينى روچى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
على اكبرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 40
خواجه پور انسانی مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 42
كريمى مندى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 12
رازى تجربی شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 54
فتاحى مقدم انسانی مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 10
سلمانى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 16
اسماعيلى بيمرغ هنر صنايع دستي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 5
صداقتى تجربی حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 26
دلير ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 27
زمانى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 44
حجازى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 14
صفرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 51
اسماعيلى ریاضی مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 12
عرب صاحبى انسانی تاريخ|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 8
زنگنه قاسم آبادى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال کانونی 50
جمعه زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 11
خدادادى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 31
باقرزاده بيلندى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 40
رنج كشان تجربی مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 41
رمضانى قوژدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 5
صادقى بهابادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 11
ندافى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 39
كاظمى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 43
هاجرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 23
يوسفيان تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 13
فقفورى بيلندى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 23
نديمى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 23
محمدى تجربی مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 14
حسين زاده دلوئى ریاضی مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 27
باقرزاده عجمى ريابى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 43
دستمرد تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 38
احمدنژاد تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال کانونی 59
نيرو ريابى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال کانونی 63
رجبى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 45
مقيمى كاخكى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 17
ميرثانى مندى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 82
هوشيار افتخارى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 9
زارع حسينى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 27
قادرى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد 2سال کانونی 25
فاطمى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 11
صداقتى نوقابى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 39
على اكبرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال کانونی 77
مشكين رو تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال کانونی 74
باقرى مقدم تجربی زمين شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 16
ميثمى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 43
درويشيان كاخكى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 61
غلامزاده تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 24
فتحى تجربی شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 34
يوسف زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 50
گيوزاد تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 55
عابدى پور تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 50
كرامتى تجربی مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 21
افتخارى شهرى ریاضی مهندسي عمران|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / نوبت دوم دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 33
عطار تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 36
گل افروز تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 43
ميرمحرابى تجربی زمين شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
اميرى مندى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
غلام زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 6سال کانونی 100
غلامى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / نوبت دوم دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 14
لطفى خيبرى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 27
زحمت كش شورابى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي تابران - مشهد 1سال کانونی 6
مختارى تجربی زمين شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 22
كوشافر تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زابل / نوبت دوم دانشگاه زابل 2سال کانونی 26
داورپناه شهرى تجربی زمين شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 10
سرشار تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39