سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سبزوار

سينايى فر زينب

سينايى فر زينب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهدوى اطهر عباس

مهدوى اطهر عباس

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
چشمى احسان

چشمى احسان

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سويزى على

سويزى على

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مصلحى تبار زهرا

مصلحى تبار زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريمى متين

كريمى متين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معروف سعيد

معروف سعيد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قره قلى على

قره قلى على

حسابداري|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صباغى على اصغر

صباغى على اصغر

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ساعى فر سينا

ساعى فر سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كريمى سامان

كريمى سامان

مهندسي عمران|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
استاجى فريبا

استاجى فريبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بروغنى زهرا

بروغنى زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خسروجردى سبحان

خسروجردى سبحان

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دولت آبادى نيلوفر

دولت آبادى نيلوفر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسلامى انسيه

اسلامى انسيه

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

8سال کانونی / 142 آزمون

انسانی
نيك بخت مرتضى

نيك بخت مرتضى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فرخنده ميلاد

فرخنده ميلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شم ابادى سكينه

شم ابادى سكينه

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دلبرى فهيمه

دلبرى فهيمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خوش سخن عليرضا

خوش سخن عليرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اشراقى ياسمن سادات

اشراقى ياسمن سادات

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شجاعى زاده على

شجاعى زاده على

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كاميار فر سحر

كاميار فر سحر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
علوى نگار سادات

علوى نگار سادات

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
اميرخانى شكيبا

اميرخانى شكيبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نعمتى مهدى

نعمتى مهدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
حائرى مقدم مجيد

حائرى مقدم مجيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
پورمعظمى اميرعباس

پورمعظمى اميرعباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آخريان مريم

آخريان مريم

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
باقرآبادى فهيمه

باقرآبادى فهيمه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خيرآبادى فاطمه

خيرآبادى فاطمه

طراحي پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

هنر
خوشبين فائزه

خوشبين فائزه

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
فتاحى طبسى اميد

فتاحى طبسى اميد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قربانى محمد

قربانى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ستايش مليكا

ستايش مليكا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
سنگ سفيدى نعيمه

سنگ سفيدى نعيمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسامى فر سيده مهلا

حسامى فر سيده مهلا

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على اكبرى ثانى نيلوفر

على اكبرى ثانى نيلوفر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دولت آبادى محمد

دولت آبادى محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
بيدى محمد

بيدى محمد

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
غلامى شقايق

غلامى شقايق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اميرى پارسا شيما

اميرى پارسا شيما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رشيد محمدامين

رشيد محمدامين

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
تفكرى آرين

تفكرى آرين

مهندسي معماري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
جعفرى محبوبه

جعفرى محبوبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد پوريا

سلطانى نژاد پوريا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طالبى سبحان

طالبى سبحان

مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرازيان فائزه

فرازيان فائزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قره قلى

قره قلى

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عسكرى محمدامين

عسكرى محمدامين

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عرفانى نيا

عرفانى نيا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طاهرى نامقى

طاهرى نامقى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
صالح آبادى

صالح آبادى

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زرقى

زرقى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كيقبادى زاده

كيقبادى زاده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
برزوئى

برزوئى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حارث آبادى

حارث آبادى

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
آبرودى

آبرودى

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سديدى

سديدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناصح نژاد

ناصح نژاد

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طبسى

طبسى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
داورزنى

داورزنى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
دولت آبادى

دولت آبادى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حمزه ء

حمزه ء

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
علوى دانا

علوى دانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
باستانى

باستانى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خاكشورى ثانى

خاكشورى ثانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عنبرستانى

عنبرستانى

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نجم آبادى

نجم آبادى

حقوق|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بازقندى

بازقندى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ده نبى

ده نبى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كاهه

كاهه

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رامشينى

رامشينى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان وجذب بصورت بورسيه واستخدام نيروي انتظامي / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دارينى

دارينى

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كاهه

كاهه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
داورزنى

داورزنى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سروشيان فر

سروشيان فر

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
برآبادى

برآبادى

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
شاره

شاره

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مشتاقى

مشتاقى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كوشكى

كوشكى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بك خوشنويس

بك خوشنويس

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اله آبادى

اله آبادى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دانش وند

دانش وند

مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خسروجردى

خسروجردى

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رازقندى

رازقندى

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ملوندى

ملوندى

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
واحدى

واحدى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
ره گشايى

ره گشايى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
درقدمى

درقدمى

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حجازيان

حجازيان

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
مظفرى راد

مظفرى راد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زارعى ثانى

زارعى ثانى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رضوانى

رضوانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جعفرى والا

جعفرى والا

امار|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بخش آبادى

بخش آبادى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فيروز آبادى

فيروز آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ثوابى

ثوابى

امار|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عرب

عرب

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كاملى اريان

كاملى اريان

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابارشى

ابارشى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بزرگ منش

بزرگ منش

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رماسى

رماسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مشكانى

مشكانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شفيعى راد

شفيعى راد

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دادخواهى

دادخواهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
كلاته آقا محمدى

كلاته آقا محمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
كوشكى

كوشكى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دولت آبادى

دولت آبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاملى

كاملى

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسدى خواه

اسدى خواه

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دلقندى

دلقندى

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
روشن دوست

روشن دوست

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دارينى

دارينى

زبان چيني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
دانش ثانى

دانش ثانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شهرآئينى

شهرآئينى

مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نوده

نوده

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
يزدانى اصل

يزدانى اصل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دسترس

دسترس

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قليچى

قليچى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پارسائى

پارسائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع

زارع

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
يزدانى فرد

يزدانى فرد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سنگ سفيدى

سنگ سفيدى

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
تقى نيا

تقى نيا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
رحيمى

رحيمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
جوان بخت

جوان بخت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عابد

عابد

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رباط سرپوشى

رباط سرپوشى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
داورپناه

داورپناه

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عنايتى مقدم

عنايتى مقدم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
راه چمنى

راه چمنى

پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حجازى

حجازى

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احسانى نيك

احسانى نيك

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خسروجردى

خسروجردى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شهرآبادى

شهرآبادى

نقاشي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
كوشكى

كوشكى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شاهنده

شاهنده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
قزى

قزى

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ابويسانى

ابويسانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رامشينى

رامشينى

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دلبرى

دلبرى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كوشكى

كوشكى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مشرقى

مشرقى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهدوى نيك

مهدوى نيك

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نظريان

نظريان

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهنامى فر

بهنامى فر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رازقندى

رازقندى

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
خسروجردى

خسروجردى

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اناركى رباطى

اناركى رباطى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
گوهرى فرد

گوهرى فرد

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رباطى

رباطى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طاهرى پور

طاهرى پور

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دلقندى

دلقندى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پودينه

پودينه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دلاورى هروى

دلاورى هروى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باروتى

باروتى

جهانگردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رازقى حسن آباد

رازقى حسن آباد

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كيهانفر

كيهانفر

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبدالهى خوشمردان

عبدالهى خوشمردان

مهندسي شيمي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فدوى

فدوى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بهرامپور

بهرامپور

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ديواندرى

ديواندرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شهرآئينى

شهرآئينى

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قدرتى بجدنى

قدرتى بجدنى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نصرآبادى

نصرآبادى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول / غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صاحب الزمانى

صاحب الزمانى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فاضلى نيك

فاضلى نيك

زيست شناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رامشينى

رامشينى

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فولادى فر

فولادى فر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بروغنى

بروغنى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نيك اختر

نيك اختر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فروزان كيا

فروزان كيا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حدادى

حدادى

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهروزى خواه

بهروزى خواه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فهيمى

فهيمى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اكرمى

اكرمى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هوشمند زعفرانيه

هوشمند زعفرانيه

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
سركرده

سركرده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آرين

آرين

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معتمدنيك

معتمدنيك

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
توحيدى زاده

توحيدى زاده

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ملوندى

ملوندى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قره باغى

قره باغى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

هنر
رياحى مقدم

رياحى مقدم

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ضرغاميان

ضرغاميان

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خسروجردى

خسروجردى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

8سال کانونی / 124 آزمون

انسانی
سنگ سفيدى

سنگ سفيدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رباط سرپوشى

رباط سرپوشى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نامنى

نامنى

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سنگ سفيدى

سنگ سفيدى

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهرانپور

مهرانپور

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قانعى فر

قانعى فر

پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زينلى

زينلى

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فسنقرى

فسنقرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قانعى برگو

قانعى برگو

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جمال آبادى

جمال آبادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عباسپور

عباسپور

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
فرشاديان

فرشاديان

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
انتظارى

انتظارى

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قلعه نوى

قلعه نوى

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ماهر

ماهر

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قزى

قزى

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بيدى

بيدى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صالح آبادى

صالح آبادى

فيزيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بالش آبادى

بالش آبادى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ايزى

ايزى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قياسى

قياسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى شاد

حسينى شاد

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نجم آبادى

نجم آبادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
وزيرنيا

وزيرنيا

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طبسى

طبسى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فيض آبادى

فيض آبادى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
باغستانى

باغستانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شكوهى زاده

شكوهى زاده

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دشتبانى

دشتبانى

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصرآبادى

نصرآبادى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خسروجردى

خسروجردى

مهندسي صنايع|دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پرتوى

پرتوى

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرابى

كرابى

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كيوانلو

كيوانلو

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
تقوايى منش

تقوايى منش

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
داورزنى

داورزنى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
استاجى

استاجى

فيزيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فسنقرى

فسنقرى

شيمي محض|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حداديان

حداديان

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خسرويان

خسرويان

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نهاردانى

نهاردانى

زمين شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قريشى نژاد

قريشى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ديواندرى

ديواندرى

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قدسى پور

قدسى پور

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ريوندى

ريوندى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهنام طلب

بهنام طلب

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نقابى

نقابى

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برغمدى

برغمدى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طالبيان

طالبيان

شيمي محض|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلامى يزد

غلامى يزد

مهندسي عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نجفى حكم آبادى

نجفى حكم آبادى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسحاقيان

اسحاقيان

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فسنقرى

فسنقرى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قدرتى

قدرتى

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دليلى

دليلى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اطمينان

اطمينان

فيزيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سورى

سورى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پروندى

پروندى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
دلبرى

دلبرى

شيمي محض|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

زيست شناسي|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمديانى

محمديانى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دلبرى

دلبرى

شيمي محض|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شرفخانى

شرفخانى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صالح آبادى

صالح آبادى

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زرقى

زرقى

زمين شناسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی