سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر سبزوار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سينايى فر زينب تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 48
مهدوى اطهر عباس انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال از دوم دبيرستان 56
چشمى احسان ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
مصلحى تبار زهرا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 39
كريمى متين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
معروف سعيد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
قره قلى على انسانی حسابداري|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال از چهارم دبيرستان 17
صباغى على اصغر ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
ساعى فر سينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 38
استاجى فريبا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 41
خسروجردى سبحان ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
دولت آبادى نيلوفر تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
فرخنده ميلاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
دلبرى فهيمه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 47
اشراقى ياسمن سادات انسانی روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
كاميار فر سحر تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
اميرخانى شكيبا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 33
نعمتى مهدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 6سال از دوم راهنمايي 90
حائرى مقدم مجيد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 76
پورمعظمى اميرعباس ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال از چهارم دبيرستان 26
آخريان مريم انسانی حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
خيرآبادى فاطمه هنر طراحي پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 2سال از سوم دبيرستان 34
خوشبين فائزه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
فتاحى طبسى اميد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 53
قربانى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
ستايش مليكا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 6سال از دوم راهنمايي 114
سنگ سفيدى نعيمه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
على اكبرى ثانى نيلوفر تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 44
دولت آبادى محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 61
بيدى محمد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / روزانه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 2سال از سوم دبيرستان 42
غلامى شقايق تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 52
اميرى پارسا شيما تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 58
تفكرى آرين ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 46
جعفرى محبوبه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
سلطانى نژاد پوريا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 23
قره قلى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
عسكرى محمدامين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
طاهرى نامقى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 6سال از دوم راهنمايي 109
صالح آبادى ریاضی مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
قربانى انسانی حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
زرقى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
حارث آبادى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 29
آبرودى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 34
سديدى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ناصح نژاد انسانی علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
طبسى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال از دوم دبيرستان 44
حمزه ء ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 24
باستانى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 42
خاكشورى ثانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
عنبرستانى انسانی حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
نجم آبادى انسانی حقوق|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 28
بازقندى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 21
كريميان انسانی حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 19
ده نبى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
كاهه ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
رامشينى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان وجذب بصورت بورسيه واستخدام نيروي انتظامي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال از دوم دبيرستان 64
دارينى ریاضی مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل مازندران) 1سال از چهارم دبيرستان 12
كاهه ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
سروشيان فر تجربی دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 57
برآبادى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 45
شاره ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
مشتاقى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
كوشكى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 25
اله آبادى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 45
دانش وند ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
خسروجردى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
رازقندى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
واحدى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
فلاحتى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 36
ره گشايى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
درقدمى انسانی علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
حجازيان انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 5سال از سوم راهنمايي 77
مظفرى راد تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 39
مهرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
زارعى ثانى ریاضی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري / روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال از چهارم دبيرستان 26
رضوانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 40
جعفرى والا ریاضی امار|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 11
شكرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 44
بخش آبادى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 26
فيروز آبادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
ثوابى ریاضی امار|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
عرب انسانی علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
كاملى اريان انسانی علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
ابارشى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 60
رماسى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 77
مشكانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
قربانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل / نوبت دوم دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 24
دادخواهى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 80
كلاته آقا محمدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 79
دولت آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
كاملى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 19
اسدى خواه ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
حسينى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
دلقندى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
روشن دوست ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 19
دارينى زبان زبان چيني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
دانش ثانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 50
شهرآئينى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 22
نوده انسانی مديريت بيمه|دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 14
يزدانى اصل تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 60
دسترس ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 14
عابدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
قليچى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 56
يزدانى فرد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
عبداله زاده تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 62
سنگ سفيدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 44
تقى نيا زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
رحيمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 83
جوان بخت تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
رباط سرپوشى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
داورپناه انسانی علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
عنايتى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 54
حجازى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
احسانى نيك ریاضی مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال از چهارم دبيرستان 10
خسروجردى تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 45
شهرآبادى هنر نقاشي|دانشگاه نيشابور / نوبت دوم دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 14
كوشكى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 39
شاهنده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 38
قزى انسانی علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
ابويسانى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 32
قاسمى انسانی جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 20
دلبرى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
كوشكى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
مشرقى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
مهدوى نيك ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 25
حسين زاده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
نظريان تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
بهنامى فر تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
رازقندى انسانی جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 59
خسروجردى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
اناركى رباطى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 71
گوهرى فرد تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 2سال از سوم دبيرستان 41
رباطى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
طاهرى پور ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 25
دلقندى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27
پودينه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 19
دلاورى هروى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 25
باروتى ریاضی جهانگردي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 16
كيهانفر انسانی علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
عبدالهى خوشمردان ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
بهرامپور ریاضی مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 31
ديواندرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
شهرآئينى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
سالارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
صاحب الزمانى تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 43
رامشينى ریاضی اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 23
فولادى فر انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
نيك اختر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 23
فروزان كيا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 3سال از دوم دبيرستان 44
حدادى ریاضی مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال از چهارم دبيرستان 23
بهروزى خواه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
فهيمى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
اكرمى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
هوشمند زعفرانيه تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 100
سركرده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 19
معتمدنيك تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 17
ملوندى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 3سال از دوم دبيرستان 28
قره باغى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 48
فيضى هنر مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
رياحى مقدم تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
ضرغاميان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 44
خسروجردى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 41
جعفرى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 8سال از پنجم دبستان 124
سنگ سفيدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
رباط سرپوشى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
نامنى تجربی روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
سنگ سفيدى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 37
قانعى فر تجربی پرستاري|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3سال از دوم دبيرستان 57
زينلى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
فسنقرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 59
قانعى برگو ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 22
جمال آبادى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
خادمى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
عباسپور زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
فرشاديان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 48
اكبرى تجربی شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
انتظارى تجربی زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / نوبت دوم دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 29
قلعه نوى تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 30
صادقى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 15
ماهر تجربی حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 28
حسن پور ریاضی مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 23
عباسى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
قزى انسانی جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 17
بيدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
صالح آبادى ریاضی فيزيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
بالش آبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 58
ايزى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
قياسى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسينى شاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 54
نجم آبادى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 36
وزيرنيا تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 42
طبسى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
فيض آبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
باغستانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 46
شكوهى زاده تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 17
نصرآبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 21
خسروجردى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 15
پرتوى تجربی بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
كرابى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
نوروزى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 3سال از دوم دبيرستان 34
كيوانلو زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 16
تقوايى منش تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 31
داورزنى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
استاجى ریاضی فيزيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
فسنقرى تجربی شيمي محض|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
حداديان تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
خسرويان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 24
نهاردانى تجربی زمين شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 39
قريشى نژاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 46
قدسى پور تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
ريوندى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 44
بهنام طلب تجربی حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 38
نقابى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
برغمدى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
طالبيان تجربی شيمي محض|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
غلامى يزد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / نوبت دوم دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 41
نجفى حكم آبادى ریاضی اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 23
اسحاقيان تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
فسنقرى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 10
قدرتى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 57
دليلى تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
اطمينان ریاضی فيزيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
پروندى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 6سال از دوم راهنمايي 108
دلبرى تجربی شيمي محض|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 20
مهرى تجربی زيست شناسي|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 34
محمديانى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
دلبرى تجربی شيمي محض|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
زرقى تجربی زمين شناسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19