باشت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر باشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ديماز تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
حسينى انسانی باستان شناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14