محمديه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر محمديه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نجف پور الهه انسانی حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
عبدالهى فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
حسن زاده حميدرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
محمدپور سبحان ریاضی مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 31
نصيرى راحله هنر نقاشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 11
اينانلو صبا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 18
على بكلو هما زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 23
غياث ریاضی مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 46
محمدى ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - قزوين 1سال کانونی 18
صفرزاده كندسرى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 30
ثقفى يمقانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 34
نمازى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 14
خوشنود قشلاقى انسانی روانشناسي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
صفرى انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 41
فلاح بويه ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
رشوند ریاضی مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 17
حسن پور ریاضی مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 18
شيخى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 17
اسدى انسانی حقوق|دانشگاه تهران / پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال کانونی 21
قلى زاده اكبرآبادى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 44
دقيقى روچى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 19
اكبرزاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 18
عاقبتى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
آزاد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ملاير-نيمسال اول / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 25
خسروى پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 44
آهنگرى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 16
حسينى ریاضی فيزيک مهندسي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 18
حسينى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 26
نعمتى ریاضی مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 27
وردوز ریاضی مهندسي موادومتالورژي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 37
صالحى انسانی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه قزويني - قزوين 1سال کانونی 21
نصيرى ويه ئى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 24
كريمى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
نوروزى ریاضی مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 23
محمدى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان پرديس بنت الهدي صدر-قزوين 3سال کانونی 43
رضائى انسانی مترجمي زبان عربي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
لطيفى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 13
فلاح مراد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 34
عبداللهى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 18
عربى آسيابرى ریاضی مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 36
عباسى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 22
سميعى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 13
احمدى الموتى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 16
شعبان نژاد انسانی حقوق|موسسه غيرانتفاعي کار-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل قزوين) 1سال کانونی 21
طالقانى ریاضی مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 20
محمدپور انسانی مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
آلاوه تجربی شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 38
مافى تجربی شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
مظفرى تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 40
وحدت بيورزنى تجربی شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 9
رحيمى دوسالده انسانی جغرافيا|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 23
حسينى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان قزوين / فرهنگيان پرديس شهيد رجايي - قزوين 2سال کانونی 33
محمدى تجربی زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين 2سال کانونی 30
مهدوى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين 1سال کانونی 6
الله كريمى اربوسرا تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 3سال کانونی 56
محمدى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
سليمانى انسانی مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 10
صداقت مهر تجربی مديريت بيمه|موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 1سال کانونی 13