عشق آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر عشق آباد

جهانى عليرضا

جهانى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
آفرنگ معصومه

آفرنگ معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
خطيبى پور

خطيبى پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مراديان

مراديان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

6سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نصراللهى

نصراللهى

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بلوچ

بلوچ

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

6سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
دارابى حسين آباد قائينى

دارابى حسين آباد قائينى

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد / نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ايلخانى

ايلخانى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
برهانى

برهانى

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرخ

فرخ

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی