خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خاتم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شهائيان عرفان انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 35
حسينى زاده فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 6سال کانونی 43
بهمنى انسانی مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 27
ملايى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 30
موسوى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 9
طباطبايى انسانی مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 20
فرج زاده انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
احمدى پناه انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
حيدرى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 42
دهقان انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
پورمحمديان تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
دهقان انسانی روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 2سال کانونی 6
حيدرى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
رسائى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
عباسى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
حيدرى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 31
حيدرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال کانونی 27
اميدى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
رحيمى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
فرج زاده انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
ابراهيميان مسينانى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
سليم پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 13
صحرائى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
حيدرى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
رستمى تجربی شيمي محض|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
پورجواديان تجربی روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 23
زارع تجربی زيست شناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
حيدرى ریاضی اقتصادکشاورزي|دانشگاه اردکان / نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14