طبس

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر طبس

احمديان مريم

احمديان مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قصاب زاده رضا

قصاب زاده رضا

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عابدزاده زهرا

عابدزاده زهرا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
حسين زاده سيد اميرحسين

حسين زاده سيد اميرحسين

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سهرابى محمدرضا

سهرابى محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
عظيمى زاده مليحه

عظيمى زاده مليحه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سعيدى محمد

سعيدى محمد

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صادق زاده رضا

صادق زاده رضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
چوپانى ازميغان مريم

چوپانى ازميغان مريم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
عيدى امين

عيدى امين

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
اهار محمد

اهار محمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
جواديان سيد على

جواديان سيد على

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سراجى مقدم انيس

سراجى مقدم انيس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قاسمى حانيه

قاسمى حانيه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
يوسف زاده سعيد

يوسف زاده سعيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند-بومي خراسان جنوبي / مناطق محروم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسينى مقدم محمد

حسينى مقدم محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نيكويى پريسا

نيكويى پريسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يوسفى دشتغران

يوسفى دشتغران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كرمى زاده اصفهك

كرمى زاده اصفهك

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قوسيان مقدم

قوسيان مقدم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عابدى محمد آباد

عابدى محمد آباد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدپور ديهوك

محمدپور ديهوك

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خواجوى جو خواه

خواجوى جو خواه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
بيكى

بيكى

مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
داورى

داورى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ناظمى

ناظمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

8سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
نظريان

نظريان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شجاعى

شجاعى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

علوم سياسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
وثوق ابراهيمى

وثوق ابراهيمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
حسينى نيا اصفهك

حسينى نيا اصفهك

مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
غلامى مقدم

غلامى مقدم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رفيعى

رفيعى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
غلامزاده

غلامزاده

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
معتمدى فر

معتمدى فر

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
عبدالهى

عبدالهى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
ايلخانى

ايلخانى

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نظريان

نظريان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
پردل ديهو

پردل ديهو

مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
باقرى نسب

باقرى نسب

مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اوليايى ديهوك

اوليايى ديهوك

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قاسمى فرد

قاسمى فرد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
هاجرى يونسى

هاجرى يونسى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
برمك

برمك

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نظريان دوم

نظريان دوم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نخى ديهوك

نخى ديهوك

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رمضانى ثانى اصفهك

رمضانى ثانى اصفهك

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عطارى

عطارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شفيعى اصفهك

شفيعى اصفهك

علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
قاسمى فرد

قاسمى فرد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ادبى زاده

ادبى زاده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احسانى

احسانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
همتى فر

همتى فر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرقانى

فرقانى

مهندسي معدن|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرحناكى مقدم

فرحناكى مقدم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-بومي خراسان جنوبي / فرهنگيان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
غلامزاده

غلامزاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
طالب زاده

طالب زاده

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ارغائى

ارغائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسين زاده ثانى

حسين زاده ثانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فخارى

فخارى

مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زنگوئى اسفنديار

زنگوئى اسفنديار

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اخوان صفار

اخوان صفار

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
قوسيان مقدم

قوسيان مقدم

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قاسمى فهالنج

قاسمى فهالنج

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
كاظم زاده

كاظم زاده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

زبان
يعقوبى جوخواه

يعقوبى جوخواه

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مالى

مالى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حياتى ده محمد

حياتى ده محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آتش افروز

آتش افروز

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جابرى

جابرى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مالك اسفنديار

مالك اسفنديار

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قاضى زاده

قاضى زاده

مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حامدى ديهوك

حامدى ديهوك

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

روانشناسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
براتيان

براتيان

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
على پور

على پور

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مريدا

مريدا

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحيميان

رحيميان

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بهرامى ديهوك

بهرامى ديهوك

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدنژاد

محمدنژاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
كبارى

كبارى

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
صنعتى مقدم

صنعتى مقدم

جغرافيا|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كميلى

كميلى

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سعيديان

سعيديان

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
متولى ديهوك

متولى ديهوك

جغرافيا|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پاكروح

پاكروح

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سجادى

سجادى

زيست شناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تقيان

تقيان

مهندسي علوم دامي|دانشگاه بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اژنگ

اژنگ

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لطفى اول ديهوك

لطفى اول ديهوك

مهندسي علوم دامي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفرنيا ديهوك

جعفرنيا ديهوك

حقوق|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رجب پور

رجب پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضائيان

رضائيان

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی