زارچ

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر زارچ

مرتضوى زهرا السادات

مرتضوى زهرا السادات

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-بومي استان يزد / فرهنگيان

4سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
بابايى زارچ محمد

بابايى زارچ محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

7سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
اسلامى فاطمه

اسلامى فاطمه

روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه

6سال کانونی / 127 آزمون

انسانی
اقبالى زهرا

اقبالى زهرا

حقوق|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سلطانى گردفرامرزى مطهره

سلطانى گردفرامرزى مطهره

علوم تربيتي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
پوربابايى فاطمه

پوربابايى فاطمه

مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اقبالى

اقبالى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

8سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
كريم زاده

كريم زاده

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كلانترى

كلانترى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دره زرشكى

دره زرشكى

مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

مهندسي پزشکي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
باقيان زارچى

باقيان زارچى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی