ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ميبد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
انتظارى ميبدى محمدجواد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 68
دهقانى فيروزآبادى محمد فواد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
حيدريان اردكانى اميرحسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 6سال کانونی 65
امامى پوراردكان محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
ناظمى اردكانى محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
امامى ميبدى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 56
ميرمحمدى ميبدى سيدمحمدتارخ ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 16
اكبرى اردكانى محمدصادق ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 35
دهقانى فيروزآبادى محمدرسول هنر کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / روزانه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 18
حسن زاده فيروزآبادى سمانه هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 23
فلاحى ميبدى محمدداود تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
عابديان اردكانى امين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 39
بابائى احمدآبادى سعيد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
بى غرض اردكانى محسن تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 44
فتح زاده شكيبا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 34
دهستانى اردكانى مرتضى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 46
راه پيما محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 46
مولودى ميبدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
زارعى محمودآبادى فاطمه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 50
ضيائى مهرجردى مهلا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 13
فانى صدرآبادى زهراالسادات ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
صالحى زهرا زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دهقانى فيروزآبادى محمدرسول ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 18
صحرائى اردكانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
فقيهى بيده فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 28
برزگر بفروئى فاطمه انسانی مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 22
كارگر شوركى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
معلم زاده ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال کانونی 23
شاكراردكانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 44
الهى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
هوشيارى اردكانى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 36
زارع مهرجردى تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 32
صادقى يخدانى انسانی مديريت دولتي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 21
صباغ زاده فيروزآبادى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 27
فرد شوركى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 21
برزگر بفروئى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 22
دشتى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 33
طائفى ميبدى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
شفيع زاده تجربی دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 54
بابائيان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
شجاع الدينى اردكانى تجربی کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 18
زارعى محمودآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 13
حبيب زاده ميبدى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
سميعى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
مومنى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 25
خاكزار بفروئى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 17
غفورى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 13
رشيدى پور فيروزآبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
دهقانى احمدآباد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 21
امامى ميبدى ریاضی مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 14
پوراحمدى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
دهقانى فيروزآبادى هنر نقاشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
زارعى محمودآبادى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 12
زارع مهرجردى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
جعفرى ندوشن تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 21
دهقانى فيروزآبادى ریاضی مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 25
آبگون انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 22
عبداللهى على بيك تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 33
احمديان محمودآباد ریاضی مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
رضائى حيدرى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 25
برزگر بفروئى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 67
رادمنش تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 35
اسمعيلى فيروزآبادى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 4سال کانونی 54
دهقانى فيروزابادى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 8سال کانونی 131
مظفرى گاريز انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 41
حاجى حسينى ركن آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 17
كاظمى پور مهرجردى هنر هنراسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
خديو انسانی مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 2سال کانونی 27
باقرى محمودآبادى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
كارگر شوركى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 19
برزگر بفروئى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 16
زارع شاهى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 56
عبدى ركن آبادى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 13
كريمى زاده اردكانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
زارع مهرجردى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
كارگر بيده ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 3سال کانونی 54
كمالى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
احمدى محمدآباد ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 92
آقائى ميبدى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 35
اسمعيل كمالى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 25
قربان زاده شريف آباد تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 18
نبوى ميبدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 12
محمدخانى ملكوه تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
مرادى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
رادمنش تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 19
حكيمى مهرجردى تجربی شيمي محض|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 56
امامى ميبدى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
اسلامى مهدى آبادى تجربی مديريت دولتي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 44
ساروئيه ايلاغى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
حاجى حسينى تجربی زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
جندقيان منفرد تجربی حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 53
نامدارى خليل آبادى تجربی روانشناسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 20
صلاحى احمدآبادى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 19
ميرابوطالبى ركن آبادى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 8
نشاط تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
كارگرشوركى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 24
برزگرى خانقاه تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
دشتى اردكانى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 48
برزگر بفروئى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 13
غنى پور ميبدى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 13
فلاح تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
مشك آباديان تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 42
برزگر بفروئى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال کانونی 29
فلاح يخدانى تجربی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 16
رعيت ركن آبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 42
حاجى قطبى تجربی شيمي محض|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
سرافراز تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
كارگر شوركى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
امامى ميبدى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 21
ملك زاده فيروزآبادى تجربی شيمي محض|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
برزگر بفروئى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 22
عطار تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
ارشاد حسينى تجربی اقتصاداسلامي|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 13
حسينى كافى آبادى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 25
بيكى ده آبادى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
عباسى ميبدى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 12