رزن

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر رزن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
على بنده لو حسين ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 45
نامدار ابوالفضل انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 43
مرادى سرور مرضيه انسانی مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
شجاعى مرتضى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 55
كريمى محمد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 32
خليلى رضا ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 42
سعادت معصومه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-بومي استان همدان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
صادقى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
ناصرى انسانی روانشناسي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 18
نوروزى انسانی مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 21
حسينى اقليم انسانی روانشناسي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
حيدرى مثبت زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 38
رضايى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 24
آقامحمدلو تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
خادمى فر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 16
رياضى زعيم تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 91
خالقى انسانی حقوق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال کانونی 12
مروتى دانشگر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 5سال کانونی 54
طاهرلو ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 3سال کانونی 35
موسوى نوروز تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 1سال کانونی 17
پرتوى جمال ریاضی فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
عربلو انسانی مترجمي زبان عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 43
بهراميان هوشيار تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 46
ميرزايى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 40
قلى پور احمر انسانی جغرافيا|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
مجيديان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-محل تحصيل پرديس خودگردان واقع دردانشگاه تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 17
اميدى صانع تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 49
عقيقى روان تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12