تويسركان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر تويسركان

رضافر اميرحسين

رضافر اميرحسين

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
سورى سجاد

سورى سجاد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
بياتى مصطفى

بياتى مصطفى

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
بختيارى بهارك

بختيارى بهارك

مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فضلعلى امير

فضلعلى امير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
زنگنه فاطمه

زنگنه فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مالمير على

مالمير على

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
اردلانى اميررضا

اردلانى اميررضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
درويشى هانيه

درويشى هانيه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
افشارى زهرا

افشارى زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
منصورى فر امير

منصورى فر امير

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاجى‌زين العابدينى الهام

حاجى‌زين العابدينى الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
زين العابدينى مائده

زين العابدينى مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
درويشى حديث

درويشى حديث

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بختيارى

بختيارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عبدالملكى

عبدالملكى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مالمير

مالمير

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قمرى

قمرى

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
الوندى

الوندى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رزم آراء

رزم آراء

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تيمورى

تيمورى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
شمسعلى

شمسعلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-بومي استان همدان / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بردفرد

بردفرد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جمور

جمور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جامه‌بزرگ

جامه‌بزرگ

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
زين‌العابدينى

زين‌العابدينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زاهدى پور

زاهدى پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خاك نژاد

خاك نژاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
سليمانى

سليمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بيات

بيات

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
موميوند

موميوند

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
تركاشوند

تركاشوند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
برزويى

برزويى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قلخانباز

قلخانباز

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كزازى

كزازى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رادپور

رادپور

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
الوندى

الوندى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سورى

سورى

امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قلخانى

قلخانى

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بيگلرى

بيگلرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مجتبايى

مجتبايى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
تركاشوند

تركاشوند

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خدابخشى

خدابخشى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عبدالمالكى

عبدالمالكى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سورى

سورى

زيست فناوري|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وحدتى

وحدتى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-بومي استان همدان / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مالمير

مالمير

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سورى

سورى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شمس‌الهى

شمس‌الهى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صلح ميرزائى

صلح ميرزائى

مهندسي برق|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مالمير

مالمير

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شمسعلى

شمسعلى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی