نهاوند

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر نهاوند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عطائى محمدامين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 52
احمدوند مهدى انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 23
سياوشى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 25
تركمان زهرا زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 21
ده پهلوانى مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 68
طاهرى كيانا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 76
فريادرس على ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
مولوى حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
حاجى حسن خونسارى كيانا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 6سال کانونی 101
ساسانى سميرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 75
كفراشى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 4سال کانونی 65
كاويانى حميد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 25
فريادرس رضا تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 45
نصرتى محمدامين تجربی پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 6سال کانونی 93
سيف حامد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
واحدى محمدمهدى ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 1سال کانونی 17
قياسى هنر طراحي صنعتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
بيجنوند ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
سيف تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 6سال کانونی 68
سورى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
سلگى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 6سال کانونی 77
خسروى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 66
فراشى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 42
رستمى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 67
كيانى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 62
سياوش تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 65
كيانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 40
كوليوند ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 31
سعيدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 55
موميوند ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
جلالوند ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 37
تكلو تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 6سال کانونی 98
احمدوند انسانی حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 44
قياسى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 42
بيات ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 44
شهبازى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / نوبت دوم دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 18
كاظمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 11
سلگى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 67
شهبازى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 4سال کانونی 59
بحيرائى انسانی فلسفه|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
موميوند تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 1سال کانونی 20
ساكى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 39
ساسانى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
خزائى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 28
خدرى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 68
سورى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 70
جلاليان زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک / نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 16
خزائى ریاضی مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 30
طاهرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 8سال کانونی 114
رحيمى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 31
قياسوند ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 13
زنگنه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 38
سورى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 13
رسولى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 75
مفاخرى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
سياوشى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 33
متين تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 49
كيانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 1سال کانونی 19
خردمند ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 25
طاهرى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 1سال کانونی 12
حسينى انسانی روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 18
سيف ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
اخگرى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 8
سيف اللهى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 4سال کانونی 66
بهارى گندم بانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 5سال کانونی 70
جهانيان ریاضی فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5سال کانونی 75
براتى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 22
كمال وند ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 14
ده پهلوان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 2سال کانونی 42
كيانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 26
قپانورى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال کانونی 28
شهبازى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
كشفى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال کانونی 16
عسگرى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
ذوالفقارى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
شهبازى انسانی علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
گودرز دشتى تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 5سال کانونی 76
شهبازى ریاضی مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 54
لرستانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 5سال کانونی 62
شهبازى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه) 2سال کانونی 29
قمرى تجربی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 6سال کانونی 84
قاسمى انسانی روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 2سال کانونی 30
روزبه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
كاظمى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل سنقر) 1سال کانونی 8
احمدوند ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 9
حبيب وند ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 16
فريادرس تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال کانونی 13
شهبازى انسانی علوم ورزشي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 2سال کانونی 26
غياثوند تجربی شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
حميدوند ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 21
شهبازى تجربی علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 7سال کانونی 134
عين قلايى ریاضی امار|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 5
ميهن دوست تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 7