همدان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر همدان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اشرفيان پوريا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 31
حسينى سيد عليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 31
چرچى بابايى مائده انسانی حقوق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 50
رستمى على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 37
يالپانيان فاطمه انسانی روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 54
رفعتى امير على تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 58
مصلحيون شهره تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 58
عينى پويا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 54
شمس امين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 53
محمدى شكيبا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 65
ضيافتى ماكان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 47
رشيدى سنا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
دهفولى ياسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 47
شريفى محمد حسين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 14
كرمى حميد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 30
نورى رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 51
‌لك حميد رضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 44
جماليان سيد پارسا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 69
خداكرمى فراز تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
شعبانى احمد رضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
ياراحمدى ابوالفضل تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 53
زبرجديان فرشاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 23
كرمى حامد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 25
همتى مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 27
خان چرلى محمد مهدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 52
كاشى الهه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 25
على پور سارا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 66
رضوى سيد امين ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 53
زنگنه نجفى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 28
شادگان فائزه انسانی روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
ولايى مينا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 32
زهرايى عارف محمد مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 49
به نظر سارا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
قنبرى زهرا انسانی حسابداري|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 14
سالمى آرش ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 38
رضائى لعل على ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
عزيزى عطيه انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
مقيمى شوكت طيبه انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
زارعى محمد رضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-بومي استان همدان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
محمدى محدثه انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
نظرى پريسا ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
طريقتى زهرا انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
سرمدى على ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 35
شهرضائى شكوفه ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
قاسمى زهرا انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
سلطانى ياس حسين ریاضی مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
رجبى الهه ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
افشارى معصومه ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
طليم خانى محمد مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 23
چهاردولى فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
قنبرى زهرا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
رضايى صامتى مهناز تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 31
فاميل مدبران طناز انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 25
رشيدى سعيد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 14
مختارى زينب انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
ذبيحى فرداد مليكا انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 24
زاده پاشاييان سجاد انسانی حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 27
عبدالله زاده كسرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 37
خادمى امير تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 66
رجبى بصير ياسمن تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 54
عسگرى طبائى شهريار تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
هيربد فاطمه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
اسكندرى خوشگو هديه الزهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 39
باستان محمدرضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 23
عينى تشريق نسرين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 61
نادرى عزيز امير حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
كدخدا متين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 32
بتويى سينا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
ارجمندى عطيه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
مرادى سمانه انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
حجتى فهيم محمد جواد ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
جعفرى رقيه السادات تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 35
جعفرى متين تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 49
محمدى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 66
كيانيان ثمينه زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
كورشى پيران زهرا ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
منصورى نسترن ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
ولدى ياسمن انسانی علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 47
شمشاديان سولماز انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
مروتى محمد حسين ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 25
بهرامى فاطمه ریاضی علوم مهندسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
قاسمى سيد سروش تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 50
فضلى محمدرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
مكارى امجد نيلوفر ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
بهزاد پرديس انسانی حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 6
صادقى پوريا تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 34
مظاهرى محمدمعين انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري / روزانه دانشگاه شهيد مطهري 4سال کانونی 53
فتاحى نيرومندپ عرفان انسانی حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
وطنى احمد تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 6سال کانونی 119
فضلى عليرضا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
عليان محمد جواد انسانی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
قاسمى امير ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 25
قانع پور امير حسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 51
صادقى فرنيا اشكان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
قنبرى محمد مهدى انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
مهربان سينا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 49
پاكبين فرناز ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 47
مرادى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
فلاح ساناز انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 10
هوشيار پويا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 27
جناتى مينا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 35
گلمحمدى مصطفى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 45
امام به آفرين ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 45
جليليان پارسا هنر طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
احمدى دهر زينب تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 87
موسوى سيد امير حسين تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 63
سالم فرناز تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 63
كرمى يونس تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 18
ميرزاخانى مرضيه انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
مكاريان عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 22
يوسفى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 22
على زاد حميدرضا انسانی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 19
كهوندى نيكو تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 68
نياوند محمدرضا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 62
ازادى حديث تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 47
افشارى نفيسه تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 64
احمدى ساناز انسانی روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
عسكريان سيده ماهرخ انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
فارسى رويا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 27
قديمى دهقان پور مهدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-بومي استان همدان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 25
مجيدى زهرا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
علافچى آيناز ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 44
دينى پارميس انسانی حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 31
وارثى حورا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 58
تقديرى محمد حسين انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري / روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 21
خزايى سجاد ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 30
زمانيان مبينا زبان مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 30
فضل اله على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 15
سلطانى آنيتا انسانی روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 39
سلطانى امير محمد ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 28
اسماعيلى مجتبى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
بوجاريان ناديا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
منوچهرى مسعود پريسا ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 25
خسروى امير محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 21
احمدى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
عبادى مهران تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 69
بياتى نگار تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 49
زارعى مصطفى انسانی حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
هاشمى زينب تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 35
خاورى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
شوشترى عاطفه انسانی حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
نعمت الهى پوريا تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 43
الوندى محمد صالح تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-بومي استان همدان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 38
اكبريان على ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 24
ربانى يكتا فاطمه انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
سلطانى عطيه ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
حيدرى انسانی علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
توكلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 25
خشنودى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
مصنفات ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
مينايى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
مستقيمى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 46
بيدآبادى انسانی روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 23
زارعى كريم پور زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 16
قراباغى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
مخدومى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 56
روناسى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
قادرى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
كرمپور انسانی جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
بهارى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 24
رنجبر انسانی حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 23
خضريان ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
جيحونيان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 23
محمدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 29
رئوفى نسب ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 35
گودرزى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-بومي استان همدان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 30
مرادى مويد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال کانونی 15
هوشيار بخش انسانی علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
راستى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
كوشش انسانی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
معينى شكوه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 7سال کانونی 99
باقرى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 80
تجلى انسانی روانشناسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 7
قهرمانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
صحرا كار همدانى انسانی حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
نعمتى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 3سال کانونی 45
مرادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 6
توسن انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
ايمان طلب ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 23
اكبرى محب تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 67
اسدى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
توتونچى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
محمدى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 80
خسروى بهمند تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 62
آوج تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 59
طاهرى طجر تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 74
حصار خانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
بديعى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
حسينى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
نيازى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 5سال کانونی 71
طهماسبى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
ملكى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5سال کانونی 73
اسماعيلى تجربی تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 20
مرادى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 17
تقى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
سرورى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 34
اجاقى انسانی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
حسنى حلم تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
سلطانى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 22
اسد بيگى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
حرمتى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
ترك انسانی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
مشهدى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال کانونی 48
چايانى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
مليح ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 13
سليمانى سالار ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 44
الهى تبار زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
ميرزا محمدى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 19
پور صدرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
حسينى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
جلالى محب تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 44
مديريان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
بختيارى هفت لنگ ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
چهاردولى ملاير ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 24
يونس زاده ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 26
حجتى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 14
هاشمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
غياثى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 8
سعيدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 7سال کانونی 98
قاضى خانى انسانی حقوق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 4سال کانونی 53
رايگان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 23
بهراد مجد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
كوچكى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
خداويسى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 50
پاك ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 28
كلهرى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 11
قاسمى محبوب تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 26
طبى خرم ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
قاسمى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 50
يونسى انسانی روانشناسي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
فرح پور زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 23
شعبانى اميرآباد هنر باستانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
حبيبى بينا ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 24
پور ميدانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 10
عيوقيان ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 12
موسيوند تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 53
پرتوى فر زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 15
اميرى تجربی دامپزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 8سال کانونی 97
تركمان ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 17
كرباسى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 23
امين حاتمى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 14
حبيبى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 22
همتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
محمدى انسانی حقوق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال کانونی 40
شريفى پسنديده ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 36
ساغريچيان ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
طاهرى پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 64
بهرامن ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 18
وحيدى نيا تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 6سال کانونی 54
كريمى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 49
حقيقى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
پوربياتى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
نامور ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
رادفر هنر طراحي صنعتي|دانشگاه تهران / پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 2سال کانونی 28
على بابائى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 25
موميوند ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 41
ابراهيمى وركانه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 35
شهبازى ریاضی اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 39
طاهر پور انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
پرديس ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
بى نياز تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 48
بختياريان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 29
نعمتى بهار تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 73
حسنى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
شيخى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 15
بختيارى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 27
ايرانپور ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 40
ربانى انسانی روانشناسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 5سال کانونی 52
نوروزى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 22
چائى چى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
عشايرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 4سال کانونی 52
كاويان امجد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 77
كيميايى اسدى تجربی دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 42
حجازى فر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 9
موسوى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 32
مهاجرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 4سال کانونی 52
الماسى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 21
غفارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال کانونی 32
مرادى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
رنجبران ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 25
پويان نيا تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
حدادهمدانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 10
موسوى مهر تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 4سال کانونی 46
محسنى هرمز ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 24
محمد عليزاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 19
نوروزيان تجربی دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 51
جعفرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
مير باقرى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 7
رضايى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 4سال کانونی 64
كرديان ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
ورمزيار ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
سلطانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 53
جام بزرگ تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 58
رهبر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
فيضى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
قاسمى نافع ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 37
شهريارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 30
محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 13
زرين وفا تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 35
حسنى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 38
خليفه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 40
كاويانى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 23
جعفرى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
مطلبى فرد تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه- / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 48
كاكاوند ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 12
زهدى عباس پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 33
حليمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 61
يارى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 22
قربانى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
فخارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 43
يوسفلويى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 8
دهقان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 34
فهلى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 1سال کانونی 13
كريمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 30
شكرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
شهبازى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 40
محمد ظاهرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 42
مهرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
اسمعيليان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 15
قيطرانى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 44
باب الحوائجى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
قنبرى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 27
پوينده هنر باستانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
عليقارداشى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
سيفى ریاضی اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 39
نائينى انسانی علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
طاهرى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 25
زمرديان انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 21
شمس انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
بادامى انسانی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 2سال کانونی 30
موسوى نيك انسانی علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
شريفى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 12
فيروز بهر ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
گلمحمدى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 13
رحيمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 40
علاقبنديان ریاضی مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 2سال کانونی 31
همتى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 35
نصيرى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 7
فرهادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 39
صادقى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
ذاكريان ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 18
بيات انسانی علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 8
لقمانى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
اسلاميه همدانى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
سيف ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 40
عظيمى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 32
حيدرى حشمت ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 37
قربانى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
قربانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
حسين زاده انسانی علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
يدالهى تجربی دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 11
دستجردى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 11
خضريان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 12
متين فر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 11
عزيزى خليل انسانی جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
فرهپور ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
سابعى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
حيدرى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
بيات ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
قراگوزلو ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 15
بادامى ریاضی فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
مرادى اورنگ ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 29
محمدى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 61
صديقى دلاور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 22
خانيان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 24
جماليان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 11
آسيابان همدانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 24
شادمانى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
كريمى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 32
باب الحوائجى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
اصلانى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
لشگرى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
عزيزيان تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
سنايى وثيق ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
عارفى مهر تجربی اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
جنابى بنياد تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
رحيمى مهر نيا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 19
هژير كمال ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 37
مرتضوى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 34
ميرزابيگى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 33
يارمطاقلو انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
گوران جلالى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
رضايى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
نجفى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 27
بخشايش ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 15
سليمانى اصل تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 25
رجبى ریاضی امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
طاهرى شكيب تجربی حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 10
رستگارى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 14
حوائجى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
قهرى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
همايونفر ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 33
بخش خاورى تجربی روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 7
حكيمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 4سال کانونی 65
بهرامى مشعوف تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 25
يوسفى محب انسانی علوم تربيتي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
ترابى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
سليمانى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 34
كوكبيان تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
مولائى زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 19
بحيرائى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال کانونی 30
مسلم تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 3سال کانونی 42
گلابتونچى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 19
گروسى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 48
پرورن ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 35
بهنامى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران- / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
اميرى نيا تشجيع تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
رحيمى نگار تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
احمدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 4سال کانونی 49
زارعى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 7
سيد حسينى تجربی زمين شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
گروسيان ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 22
صفرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال کانونی 33
يارم طاقلو ریاضی مهندسي بهره برداري راه اهن|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 26
امينى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 9
چهاردولى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
محمدى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
سورى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
نوروزى پسنديده ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 40
سفيد ابيان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
صيفى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
قوام پور ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 6
چلبى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 34
كرمى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 13
ارژنگى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 22
قربانى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 35
سيروسى معز انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 10
فرجى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 3سال کانونی 39
عبدى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
بهراميان ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
بهرامى همدانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 1سال کانونی 16
مفتاح تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 50
افتخاريان تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 57
بودلايى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 43
جهانشيرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ملاير-نيمسال اول / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 34
گلشائيان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
خليلى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ملاير-نيمسال اول / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
حسنى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
سبزه اى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 19
كريمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 4سال کانونی 55
حاتم پور ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 9
نيك داد ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
ايواز تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
حسبى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 15
كلهرى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 22
سيدى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
ورمقانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 3سال کانونی 33
غروى همدانى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
ملكيان انسانی علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 22
دوست پرست تجربی روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
بشيرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال کانونی 29
بصيرى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال کانونی 22
جديدى نژاد ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 20
جمالى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 55
رنگ چى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 2سال کانونی 24
حقدوست تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-محل تحصيل پرديس خودگردان واقع دردانشگاه تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
رضايى آذروان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
يادگارى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 2سال کانونی 29
گلشن محمدى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 10
موسوى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ملاير-نيمسال اول / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 9
كرباسى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 19
رجبى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 65
شيرى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
رضيئى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 42
چوگانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 11
صدر ریاضی فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
شانه ساز تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
غفاريان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ) 1سال کانونی 14
شعبانى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 1سال کانونی 19
سحاب چراغيان انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 14
اسدى انسانی جغرافيا|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
مهرجو ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 24
عزيزيان ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
صادقى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 37
ذوالفقارى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 16
خداويسى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 17
نجفى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 5
زارعى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 15
حمزه ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 16
وفايى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 8
جوكار تجربی روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 50
افشارى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
شانه ساز تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
مهرجو ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 4سال کانونی 73
كاظميان ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 22
محمودى تبار تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان-بومي شهرستان هاي آبادان،خرمشهر،شادگان،اروندکنار / مناطق محروم دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 14
سرخوش ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
مهربان ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
آرمند تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 38
ساعتيان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ملاير-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
محمودى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 12
جعفرى تجربی روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 44
بهرامى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 26
اخلاصيان ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ) 1سال کانونی 23
خداويسى انسانی جغرافيا|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
رحيمى تجربی شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 5
اژدر تشريق تجربی حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
زينتى دانشمند تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 3سال کانونی 52
صيدى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 39
نصرى شعار تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 7
خلاقى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
الياسى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
رئوفى فرد ریاضی مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 14
رضائى ریاضی امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
آئينه چى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 17
شهبازى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
بهرامى تجربی زمين شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
اصلانى رخ تجربی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
خانى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
صفرى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
شايانى ریاضی فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 29
محمديان صفدر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 39
كبودى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 51
قياسوند ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
حيدرى دانا تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 46
كرمى ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 17
باقرى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 39
بيگ زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال کانونی 17
زهره وند ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
دل زنده تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 31
خادمى منفرد تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
رزاقى تجربی روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
يونسى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 51
ميرزاخانى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 21
اصلانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 16
مينائى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 37
ميرزايى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
صفدرى تجربی حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 47
گرجيان ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 14
تركمنى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
مرادى زاده ریاضی فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
حميدبيگى مقدم تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
صادقى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 11
همتى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 6
ثمودى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 3سال کانونی 35
نظرى ریاضی روانشناسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
بهرامى مشعوف تجربی حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 25
زينتى دانشمند تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 3سال کانونی 48
قنبرى هرمز ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
بابايى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
گرامى بروجردى تجربی روانشناسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
يعقوبى نيا زارع تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
باب الحوائجى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 29
فياض ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 15
آهنگرى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 7
كرمى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
نبى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 17
خسروى ریاضی امار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
خرم تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 26
محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 17
نيكوكار شايان ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) 1سال کانونی 6
شفيعى شهپر تجربی شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 55
زارعى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
مهرزادگان ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 5
جبلى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 14
نوروزى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 32
خدارحمى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 11
عبدى تجربی شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
كلهرى تجربی شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 34
صاحبى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 4سال کانونی 54
معصومى تجربی شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
خوشبخت تجربی کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
بهرامى تجربی حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال کانونی 18
برفر تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 45
جليلى تجربی شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
كرمى تجربی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 3سال کانونی 37
كوچكى تجربی شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
گروسى تجربی شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 28
غلامى پاك تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
قديمى گرجايى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 25
قلرى ریاضی امار|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
نادرى شهپر تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
پور مطلبى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
رئوفى راد تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
اكبرى انسانی حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
زوارى تجربی شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 3سال کانونی 32
سرمستى زاده تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
خوشنودان تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 2سال کانونی 12
كشورى مزين تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 43
رضايى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 9
زرگر نژاد سلطانى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 4سال کانونی 59
كرمى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
شاملويى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
كفاشان همدانى تجربی زمين شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 11
سپهر تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
بخشى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه ملاير / نوبت دوم دانشگاه ملاير 3سال کانونی 23
سپهرى راد تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 20
كاظمى خرام تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 44
جامه بزرگ تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
محمدى تجربی زمين شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 14