مامونيه / زرنديه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مامونيه / زرنديه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مشعورا مهدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 15
كارگران سحر ریاضی مهندسي برق|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
ضيايى اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال کانونی 53
صفرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
سلطانى رضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 29
طاهرى انسانی روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 25
پژوه ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 32
حسنى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5سال کانونی 92
تمجيدى تجربی شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 28
رضالو تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 60
سلمانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 17
فتحى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 18
باقرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 70
بابايى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
واحد ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
اقدامى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 14
كاشى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 41