محلات

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر محلات

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حاجبرات محمد امين ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 41
ترك احمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
جديدى هنر کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران / نوبت دوم دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 3سال کانونی 38
توكلى عليرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 39
رحيمى اميرحسن انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
هندى آرزو انسانی مديريت دولتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
محمدامينى احمدرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 25
كاظمى سيد مصطفى ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
رمضانى محمدحسن ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 26
بهرامى سجاد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
سروش محمدجواد انسانی فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
سلسله سيد اميررضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
رنجبر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-بومي مرکزي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 17
قاسمى راد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 8سال کانونی 135
امينى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 18
محمدامينى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 26
حيدرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-بومي مرکزي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 60
ابراهيمى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
مهديزاده ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 31
رمضانى ریاضی ايمني صنعتي|دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل دانشکده سلامت، ايمني و محيط زيست) 1سال کانونی 19
زندى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
ملك محمودى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
حسينى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
حسينى راد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
صفرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
عابدى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
صفرى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
خوانسارى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 68
صباغى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند) 1سال کانونی 14
رجبى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 24
آقامحسنى ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 42
خداكرمى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 12
جعفرى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
ربيعى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 7
محمد امينى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 58
امينى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 20
كتابى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 56
اسماعيلى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 12
رضاپور تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 34