خمين

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر خمين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خسروى محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
عربستانى مهدى تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 44
قاسمى اميرحسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 60
رحيمى محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 67
عظيمى نگار هنر مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
غلامى رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-بومي مرکزي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 32
محمودى عرفان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 52
محمدى احمد رضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-بومي مرکزي / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 19
عدالت انسانی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
شيخى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
عبادى ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 14
صادقى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
احمدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 9