اراك

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر اراك

دالائى كتايون

دالائى كتايون

ادبيات نمايشي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
على محمدى فرنوش

على محمدى فرنوش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مجيدى عليرضا

مجيدى عليرضا

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
خليلى فاطمه

خليلى فاطمه

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
سليمانى على

سليمانى على

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شمسى خانى مبينا

شمسى خانى مبينا

روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
مشهدى فراهانى احسان

مشهدى فراهانى احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابراهيمى ثريا

ابراهيمى ثريا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بهزادى مرتضى

بهزادى مرتضى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يوسفى مبينا

يوسفى مبينا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ترابى ابوالفضل

ترابى ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
كرمى شقايق

كرمى شقايق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زنديه زهرا

زنديه زهرا

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
قربانى محمد

قربانى محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رجبى نژاد سياه پوش تارا

رجبى نژاد سياه پوش تارا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
جلولى محمد

جلولى محمد

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كبوديان محمدرضا

كبوديان محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضائى امين

رضائى امين

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غلامى زهرا

غلامى زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
تربتى احمدرضا

تربتى احمدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بنى جمالى سيدمهدى

بنى جمالى سيدمهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
حسينخانى سجاد

حسينخانى سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدى فاطمه

محمدى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهمنى رضوان

بهمنى رضوان

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
منصورى عليرضا

منصورى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يوسفى فاطمه

يوسفى فاطمه

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
باباپور آناهيتا

باباپور آناهيتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عسگرى مهسا

عسگرى مهسا

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
مرادى مريم

مرادى مريم

حقوق|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مجاورى امير

مجاورى امير

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نجمى محمد

نجمى محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
صحرائى عليرضا

صحرائى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دلاورى على

دلاورى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شهبازى منش عليرضا

شهبازى منش عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرى هزاوه على

اميرى هزاوه على

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صرافيان سالار

صرافيان سالار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
واحدى زهرا

واحدى زهرا

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
نوابى فاطمه سادات

نوابى فاطمه سادات

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
رضائى حامد

رضائى حامد

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميروهابى مبينا

ميروهابى مبينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عيدى فائزه

عيدى فائزه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
كيميافر سپيده

كيميافر سپيده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-بومي مرکزي / مناطق محروم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ذكائى محمدرضا

ذكائى محمدرضا

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فارسيجانى عرفان

فارسيجانى عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صرافيان سپهر

صرافيان سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رشيدى على

رشيدى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اخوان محمد

اخوان محمد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
انارى على

انارى على

مهندسي برق|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شجاعى محسن

شجاعى محسن

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خدابخشى عليرضا

خدابخشى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سورانه

سورانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غلامى كيارش

غلامى كيارش

مهندسي معماري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آقامحمدى على

آقامحمدى على

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زارعى عرفان

زارعى عرفان

مهندسي برق|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عيوضى مهدى

عيوضى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عماد سيدحسين

عماد سيدحسين

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدى اميرمحمد

محمدى اميرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سرلك محمد

سرلك محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى وحيد

محمدى وحيد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رسته رها

رسته رها

نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
ربيعى عليرضا

ربيعى عليرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بيژنى محمدحسين

بيژنى محمدحسين

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
غفورى رهام

غفورى رهام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آخانى بهنام

آخانى بهنام

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فتحى حسين

فتحى حسين

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مرکزي / فرهنگيان

9سال کانونی / 149 آزمون

ریاضی
سجادى سيدعلى

سجادى سيدعلى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسنى محمد

حسنى محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عباسى معصومه

عباسى معصومه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي مرکزي / فرهنگيان

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نادعلى محمدصابر

نادعلى محمدصابر

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جيريائى شراهى محراب

جيريائى شراهى محراب

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قديرى هزاوه محمدمهدى

قديرى هزاوه محمدمهدى

مهندسي برق|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عليخانى محمدامين

عليخانى محمدامين

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
هجرتى

هجرتى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
على مردان

على مردان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
روشنايى

روشنايى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ظهيرآبادى

ظهيرآبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مهرجو

مهرجو

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على بخشى

على بخشى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عاشقى

عاشقى

فرش|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

هنر
بيگى

بيگى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
بادكوبه هزاوه

بادكوبه هزاوه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

مهندسي برق|دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

روانشناسي|دانشگاه اراک / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بوالحسنى

بوالحسنى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قلعه نوئى فراهانى

قلعه نوئى فراهانى

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عسگرى حاتم آبادى

عسگرى حاتم آبادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

علوم تربيتي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عليمرادى

عليمرادى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
خسروبگى بزچلويى

خسروبگى بزچلويى

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عاشق حسينى

عاشق حسينى

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صوفى

صوفى

فرش|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
ترك

ترك

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آنجفى

آنجفى

مهندسي عمران|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كريمى نژاد

كريمى نژاد

مهندسي برق|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پارسائى

پارسائى

علوم تربيتي|دانشگاه اراک / نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قريب

قريب

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صابرى منش

صابرى منش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قلياب تاب

قلياب تاب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شيرين آبادى

شيرين آبادى

مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خجسته

خجسته

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان / روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جوانمرد

جوانمرد

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
گل كار قمصرى

گل كار قمصرى

علوم تربيتي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
واحدى

واحدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

علوم تربيتي|دانشگاه اراک / نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
تاج ابادى فراهانى

تاج ابادى فراهانى

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
هفته خانگى فراهانى

هفته خانگى فراهانى

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سلوكى

سلوكى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فرداد

فرداد

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
گل محمدى

گل محمدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يگانه

يگانه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک / نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
مرجانى

مرجانى

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ماه روى مقدم

ماه روى مقدم

مهندسي برق|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حمزه توفيق

حمزه توفيق

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

نقاشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
محمدى جونوشى

محمدى جونوشى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک / روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
پورمحمدى

پورمحمدى

مهندسي عمران|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

حقوق|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
بهادرى وطن خواه

بهادرى وطن خواه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
غياث آبادى

غياث آبادى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
صالحى نظام آبادى

صالحى نظام آبادى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک / نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

زبان
حكى م

حكى م

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فياضى

فياضى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حمزه لو

حمزه لو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فراهانى

فراهانى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينخانى

حسينخانى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
نجمى

نجمى

مهندسي عمران|دانشگاه اراک / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شفيعى پور

شفيعى پور

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمدلو

احمدلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خسروانى

خسروانى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي عمران|دانشگاه اراک / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سخايى

سخايى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اراک / نوبت دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محبوبى خمينى

محبوبى خمينى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک / روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسينجانى

حسينجانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عزيزآبادى فراهانى

عزيزآبادى فراهانى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غياث آبادى

غياث آبادى

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كمانى

كمانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
فدوى

فدوى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پيشباز

پيشباز

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صفريان

صفريان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بياتى

بياتى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضايى مطلق

رضايى مطلق

فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قزل عاشقى

قزل عاشقى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غريبيان

غريبيان

مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كزازى

كزازى

مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فخرآبادى

فخرآبادى

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

روانشناسي|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خانى

خانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

فيزيک|دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حاتمى مقدم

حاتمى مقدم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
كمال آبادى فراهانى

كمال آبادى فراهانى

فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نقى خانى

نقى خانى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امينى مصلح آبادى

امينى مصلح آبادى

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سماورى

سماورى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اسحاقى

اسحاقى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دربندى فراهانى

دربندى فراهانى

فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي برق|دانشگاه تفرش / نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مددى

مددى

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عظيمى زاده

عظيمى زاده

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
چاپارى نيا

چاپارى نيا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شاه ولى

شاه ولى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خجسته

خجسته

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سيفورى

سيفورى

فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
داودآبادى

داودآبادى

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
هراتى

هراتى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بيات

بيات

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

مهندسي برق|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

شيمي محض|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قديم خان

قديم خان

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آرزو

آرزو

امار|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
علوى

علوى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک / نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عارف

عارف

فيزيک|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هيودى

هيودى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مزرعه فراهانى

مزرعه فراهانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ديدارى راد

ديدارى راد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پوينده

پوينده

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شريف دوست

شريف دوست

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موچانى

موچانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک-بومي مرکزي / فرهنگيان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زادشير عراقى

زادشير عراقى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نراقى غينرى

نراقى غينرى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمد آبادى

احمد آبادى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نيکان -تاکستان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی