ديواندره

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر ديواندره

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صالح پور محمد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 57
احمدى ميترا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 7
سبحانى پدرام تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 44
صالحى پور مرضيه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 53
سليمى كوثر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
فرامرزى اسرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 67
امينى محمد ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
كاك سوندى ميلاد زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 55
ميرزايى فرهاد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 34
نصيرى زبان مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 6سال کانونی 87
قادرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
شكرى انسانی روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 44
محمدى انسانی روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
سيدى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
صيدى انسانی روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج-بومي کردستان / مناطق محروم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
منصورى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 37
محمدى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 38
حسينى انسانی حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 43
مرادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
بهرامپور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 20
مرادخانى انسانی روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
فيضى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 41
فلاحى انسانی حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 20
سهرابى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 3سال کانونی 58
خسروى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
يارى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 16
آقازاده تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 4سال کانونی 28
آقايى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 9
محمودى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
حبيبى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
ميرزايى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 23
قادرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 3سال کانونی 50
حسينى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 17
مجيدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 1سال کانونی 7
زاله انسانی زبان وادبيات کردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
بهرامى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال کانونی 54
رضايى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
سليمى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 53
مرادپور انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
نورى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 16
سليمانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 68
حسن زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 27
فتحى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 24
شريفى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
دست نبوى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 6
محمد پناه تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 19
ميرزايى انسانی جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
نادرى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
الماسى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 27
ايازى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 61
رضايى تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
خانعلى زاده تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
عبدالهى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19