دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دهگلان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خالديان كوثر انسانی روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسين پناهى قروچاى زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
محمدى انسانی حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 25
مباركى انسانی حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 33
احمدى دهرشيد ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 29
خالديان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 43
بهمنى حاجى پمق انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى بلبان آباد انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
غلامى تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 3سال از دوم دبيرستان 53
سيف پناهى شعبانى انسانی روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 26
قادرمزى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 40
محمدى بلبان آباد انسانی حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 24
بهمنى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 41
اميرى حسينى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال از سوم دبيرستان 37
بهدخت تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 59
رحيمى تلوار انسانی حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 25
محمدى بلبان آباد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 45
صيدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
قادرمزى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال از چهارم دبيرستان 11
اميرى حسينى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 17
غفورى تجربی شيمي محض|مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال از چهارم دبيرستان 20
اميرى حسينى تجربی حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 37
شكرى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 53