قروه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر قروه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كاشفى كيا محسن ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 82
معظمى حامد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
محمدى ساسان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 52
حبيبى پارسا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
عبدالملكى رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 63
محمدى مهشيد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 6سال از دوم راهنمايي 96
پهلوان مهدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 43
كرميان سينا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال از سوم راهنمايي 99
حسينى سيد محمد تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال از دوم راهنمايي 120
ظهيرى فرد سجاد تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 11
محمدى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال از سوم دبيرستان 20
رضايى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 41
خالديان تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
ايينى انسانی روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 48
كرمى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 118
معتمدى انسانی حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 32
ايينى انسانی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 49
رضائى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 34
گنجى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 48
خالديان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
اكبرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 33
خالديان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 60
امينى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 19
بيابانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 30
منتشلو هنر باستانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
مخبرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 1سال از چهارم دبيرستان 15
فعلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 15
اوسطى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 28
عبدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 23
شهسوارى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) 2سال از سوم دبيرستان 29
خاتونى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 19
درويشى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 26
قادرى انسانی حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 2سال از سوم دبيرستان 38
اسدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 10
كيانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 44
اشرفى برزيده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
محمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 65
اميرى ریاضی مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 11
ناصر ابادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 60
احمدى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 40
كرمى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسينى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 20
فعله گرى انسانی جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 14
رسولى تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 39
الماسى انسانی جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 17
تقى پور تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 2سال از سوم دبيرستان 34
عبدالملكى تجربی حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 41
حسينى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 18