كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كنگاور

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دبيريان محمدمعين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال از دوم دبيرستان 59
كرمى مقدم پرستو تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 65
جدى بهنيا انسانی حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال از اول دبيرستان 63
رحمتى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
قزوينه انسانی حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 21
حصارى تجربی دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 29
فلاحى چمه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / نوبت دوم دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
كشورى سهراب پور ریاضی مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 33
سليمانى آرمان ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسلام پور انسانی حقوق|دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى انسانی حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 18
ترك خوان انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 21
طاهرآبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 36
خسروزاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 55
سميعى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 64
كريم آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 58
فيروزآبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 16
جعفرى وارسته انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 26
زندى گندمى انسانی حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 3سال از دوم دبيرستان 53
خزائى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 30
قارلقى انسانی مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال از چهارم دبيرستان 19
گلعذار تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 18
شعبانى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسن آبادى تجربی دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 14
سليمانى صدق انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 10
پرويزى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال از چهارم دبيرستان 10
شورچه تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 3سال از دوم دبيرستان 45
فهمى انسانی حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 19
احمدى تجربی زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 22
فشى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 13
رحمتى انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 14