كرمانشاه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كرمانشاه

قاسمى فاطمه

قاسمى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اميرى پريان محمد مهدى

اميرى پريان محمد مهدى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
زاهدى نسب بهاره

زاهدى نسب بهاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صيدمحمدى بشرى

صيدمحمدى بشرى

بازيگري|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
صميمى فر ميلاد

صميمى فر ميلاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ظهرابى على

ظهرابى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بنكدارى محمدحسين

بنكدارى محمدحسين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رضايى حانيه

رضايى حانيه

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
گل بار دانيال

گل بار دانيال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محسنى حميدرضا

محسنى حميدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امينى عليرضا

امينى عليرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رامين سعيد

رامين سعيد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
روان خواه پوريا

روان خواه پوريا

طراحي صحنه|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

هنر
نجاتى سپهر

نجاتى سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كريمى اميرمهدى

كريمى اميرمهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اقارضى محمد

اقارضى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
همتى آريا

همتى آريا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ايزدى حميد

ايزدى حميد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
نورى ميرطاهرى پارسيا

نورى ميرطاهرى پارسيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ميرزايى قلعه اميررضا

ميرزايى قلعه اميررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اشرفى محمدامين

اشرفى محمدامين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قبادى نژاد فريد

قبادى نژاد فريد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدى يونس

محمدى يونس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مرادى محسن

مرادى محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ياراحمدى غزل

ياراحمدى غزل

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ولى زاده كيانا

ولى زاده كيانا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كرمى محمد

كرمى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عيسائيان اميرمسعود

عيسائيان اميرمسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
غيب غلامى محمد مهدى

غيب غلامى محمد مهدى

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سرحدى ميلاد

سرحدى ميلاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
فرهنگيان لعيا

فرهنگيان لعيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ايمانى اريا

ايمانى اريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
قبادى سارا

قبادى سارا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباسى على

عباسى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
وفايى مسلم

وفايى مسلم

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سپيده دم سيد محمد امين

سپيده دم سيد محمد امين

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
كلهرى رضا

كلهرى رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
مرادى سپيده

مرادى سپيده

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ملكى عليرضا

ملكى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمودى معصومه

محمودى معصومه

عکاسي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
موسوى زينب

موسوى زينب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نظرى كيميا

نظرى كيميا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فرامرزى پرنيا

فرامرزى پرنيا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صادقى آرام صبا

صادقى آرام صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دوامى مهدى

دوامى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
متعالى محمدرضا

متعالى محمدرضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى شكوفه

ذوالفقارى شكوفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غلامى ماهان

غلامى ماهان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صفرى محمدجواد

صفرى محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضايى طاهره

رضايى طاهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رجعتى مهشيد

رجعتى مهشيد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پرويزى محمد

پرويزى محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جليليان امير

جليليان امير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فيض جواديان فاطمه سادات

فيض جواديان فاطمه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفرى امير

صفرى امير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شيرزادپور محمدسجاد

شيرزادپور محمدسجاد

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رحيمى اميررضا

رحيمى اميررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
برارى احسان

برارى احسان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرشادنيا پدرام

فرشادنيا پدرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خيام سحرى حسنا

خيام سحرى حسنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
الهى عليرضا

الهى عليرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تنهاى احمدوند زهرا

تنهاى احمدوند زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رضوى سيدصدرا

رضوى سيدصدرا

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
فرزايى ياسمن

فرزايى ياسمن

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سليمى ياسمن

سليمى ياسمن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ليمويى مهتا

ليمويى مهتا

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صادقى محمد شريف

صادقى محمد شريف

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
مهدويان محمدحسين

مهدويان محمدحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خسروى عباس

خسروى عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خاموشى اميررضا

خاموشى اميررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدى باغنى ستايش

احمدى باغنى ستايش

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ايوانى مهسا

ايوانى مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محبى محسن

محبى محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رنجبرى فاطمه

رنجبرى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دارابى ندا

دارابى ندا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عاطفى پوريا

عاطفى پوريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نظرى محمد هادى

نظرى محمد هادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قهرمانى پرتو

قهرمانى پرتو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قاسمى آزادخانى محمدحسن

قاسمى آزادخانى محمدحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ازادى ملك تپه محمد

ازادى ملك تپه محمد

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ثريا سينا

ثريا سينا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
منوچهرابادى محمدعلى

منوچهرابادى محمدعلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
موميوند محمد

موميوند محمد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
على محمدى اميررضا

على محمدى اميررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عزيزى نور سعيد

عزيزى نور سعيد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شهبازيان شادى

شهبازيان شادى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

زبان
ارمان يزدان

ارمان يزدان

مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرادى فاطمه زهرا

مرادى فاطمه زهرا

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بابايى فاطمه

بابايى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
اميرى على

اميرى على

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جلالى شيرازى حسين

جلالى شيرازى حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى محمدجواد

محمدى محمدجواد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
الهامى مهربد

الهامى مهربد

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حديدى سروش

حديدى سروش

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رشيدى زهرا

رشيدى زهرا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
اسدى كاويان

اسدى كاويان

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فلاحى پرهام

فلاحى پرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رحمانى محمد

رحمانى محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادى محمد امين

مرادى محمد امين

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بهرامى كيميا

بهرامى كيميا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محبى طاقوسطانى مريم

محبى طاقوسطانى مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فتوحى محمد امين

فتوحى محمد امين

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرادى سروش

مرادى سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قجرى مجيد

قجرى مجيد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نصرتى سحر

نصرتى سحر

عکاسي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
اميرى پريا

اميرى پريا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صميمى مهدى

صميمى مهدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادى يونس

مرادى يونس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
صديقى فرشاد

صديقى فرشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
افضلى اريا

افضلى اريا

فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
روشنى گلدسته رضوان

روشنى گلدسته رضوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امجديان نيكو

امجديان نيكو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
يزدان زينب

يزدان زينب

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نيك پرور مريم

نيك پرور مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الماسى محمدامين

الماسى محمدامين

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نظرى بابك

نظرى بابك

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رشيدى مهسا

رشيدى مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى محمدحسين

صادقى محمدحسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ولدبيگى

ولدبيگى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
معمارزاده كرمانى زهرا

معمارزاده كرمانى زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اميريان شاهين

اميريان شاهين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اله يارى على

اله يارى على

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شاه سوارى اشكان

شاه سوارى اشكان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قياسى نيلوفر

قياسى نيلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فتاحى كاوه

فتاحى كاوه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رزلانسرى

رزلانسرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
برزن

برزن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
درويشى قلعه

درويشى قلعه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جليليان

جليليان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
اشرف پور

اشرف پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خورسندى

خورسندى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پروين

پروين

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
مرادى وفا

مرادى وفا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سعادتى پور

سعادتى پور

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كرمى هلشى

كرمى هلشى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پاكزاد

پاكزاد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
رضائى

رضائى

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

مهندسي شيمي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حاج هاشمى

حاج هاشمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تابعى

تابعى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ذولفقارى

ذولفقارى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مارابى

مارابى

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدعليئى

محمدعليئى

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طيمزى

طيمزى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كهريزى

كهريزى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

نقاشي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
فيروزى كرمانشاهى

فيروزى كرمانشاهى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

عکاسي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
جاهدى

جاهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
پرويزى

پرويزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نورى

نورى

دامپزشکي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حيدرى گوران

حيدرى گوران

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
كوشكى

كوشكى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سليمى منصور

سليمى منصور

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
معين نژاد

معين نژاد

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جسرى

جسرى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معطرى

معطرى

هنراسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
كرمى

كرمى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ادب اوازه

ادب اوازه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
واحدى

واحدى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سبزى حاجى ابادى

سبزى حاجى ابادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خلخالى

خلخالى

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دلگشايى فر

دلگشايى فر

اقتصاد|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جيحونى

جيحونى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال اول / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بدربانى

بدربانى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عزيزى سادولى

عزيزى سادولى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خواصى

خواصى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اعظمى ولى ابادى

اعظمى ولى ابادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
باقرى مبين

باقرى مبين

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عزيزپور

عزيزپور

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خديور

خديور

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رحمان پور

رحمان پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
گل كار

گل كار

مهندسي ايمني|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

دامپزشکي|دانشگاه زابل / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
الماسوندى

الماسوندى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هايخانى

هايخانى

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سهرابى

سهرابى

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارعى يگانه

زارعى يگانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدوى فرد

مهدوى فرد

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مراديان مرادحاصلى

مراديان مرادحاصلى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مظفرى

مظفرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجى اميرى

حاجى اميرى

دامپزشکي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نورزوى تهنه

نورزوى تهنه

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بهزادزاده

بهزادزاده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
مومنى

مومنى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاحيان

فلاحيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريمى چقاكبودى

كريمى چقاكبودى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عزيزى زارزمى

عزيزى زارزمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
لطفى

لطفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ايوانى

ايوانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عبدليان

عبدليان

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميرزائى

ميرزائى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على احمدى

على احمدى

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

3سال کانونی / 40 آزمون

هنر
نورى باغنى

نورى باغنى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
سليمانى شهير

سليمانى شهير

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خانى

خانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهادرى نيك

بهادرى نيك

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اقايى عزيز ابادى

اقايى عزيز ابادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آغاز

آغاز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اميدوار

اميدوار

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آشنا

آشنا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قاسمى ازاد خانى

قاسمى ازاد خانى

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرزابيگى

ميرزابيگى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زنديان

زنديان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
ستاره ئى سادولى

ستاره ئى سادولى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
جمالى

جمالى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موقوفه

موقوفه

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بنيادى

بنيادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران- / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
مجيدى فر

مجيدى فر

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
چقاميرزا

چقاميرزا

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
درويشيانى

درويشيانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضيئى

رضيئى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ظاهرى سرابى

ظاهرى سرابى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهنوى

دهنوى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امامى

امامى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جعفرى طاقوسطانى

جعفرى طاقوسطانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اميرى امجد

اميرى امجد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رحيمى فر

رحيمى فر

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خالوندى

خالوندى

مهندسي هوافضا|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قرائتى

قرائتى

زبان وادبيات ترکي استانبولي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
جمشيدى

جمشيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال دوم / روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
امينيان

امينيان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
خدامرادى

خدامرادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
وجدانى نجف آبادى

وجدانى نجف آبادى

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احسان خواه

احسان خواه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فرهنگيان

فرهنگيان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حمزه

حمزه

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تاتارى

تاتارى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
فياض منش

فياض منش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
جليليان

جليليان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غلامى انجيركى

غلامى انجيركى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صالح خو

صالح خو

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ازادى زاده

ازادى زاده

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدى ميرعزيزى

محمدى ميرعزيزى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
عزيزى

عزيزى

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاسميان

قاسميان

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شهيدى نيا

شهيدى نيا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مراد پاشايى

مراد پاشايى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / مناطق محروم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شكرريز

شكرريز

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فلاحيان

فلاحيان

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميثاقى

ميثاقى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سالميان

سالميان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عيوضى

عيوضى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فراهى

فراهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بابايى سومار

بابايى سومار

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ناصرى شجاع

ناصرى شجاع

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالمحمدى

عبدالمحمدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خانى حياثوندى

خانى حياثوندى

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اكبريان

اكبريان

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مومنه

مومنه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى درونجوقى

مرادى درونجوقى

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
صبور كرم بستى

صبور كرم بستى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كله هويى

كله هويى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دارايى

دارايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ميرزا حسينى

ميرزا حسينى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رزم گير

رزم گير

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوروزنژاد

نوروزنژاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دهنوى

دهنوى

مهندسي شيمي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اعتصام نيا

اعتصام نيا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خاك رنگين

خاك رنگين

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى اجاق

موسوى اجاق

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تترى

تترى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
غربى

غربى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سرابى

سرابى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يارمرادى برج احمدى

يارمرادى برج احمدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مطيع پور

مطيع پور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كشتمند

كشتمند

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شيرى

شيرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كرمى تخت شيرينى

كرمى تخت شيرينى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خانى

خانى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تنها

تنها

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عسگرى شاد

عسگرى شاد

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كبودى

كبودى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبرى شهرى

اكبرى شهرى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اژيده

اژيده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سپاده

سپاده

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حيدربيگى

حيدربيگى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مارالى

مارالى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نظرى بوژانى

نظرى بوژانى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كمرى

كمرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كرمى گروسى

كرمى گروسى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نورمحمدى

نورمحمدى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسن زاده كرمانشاهى

حسن زاده كرمانشاهى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهرامى فراز

بهرامى فراز

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ابوالفتحى

ابوالفتحى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پرندين

پرندين

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
مشفقى

مشفقى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چشمه كبودى

چشمه كبودى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پورحسابى

پورحسابى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بيات

بيات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
وثوقى نژاد

وثوقى نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه / ظرفيت مازاد

9سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهادرى نيا

بهادرى نيا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قميسى

قميسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فرهنگيان

فرهنگيان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خانى

خانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طوسى

طوسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زرين

زرين

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نيكوكارى

نيكوكارى

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خواصى

خواصى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گراوندى

گراوندى

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مومنى زاده

مومنى زاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهسوارى

شهسوارى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زرين

زرين

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تيرانداز

تيرانداز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باوندپور

باوندپور

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
لهونى

لهونى

مهندسي پزشکي|موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سرمستى

سرمستى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجفى قيطاس آبادى

نجفى قيطاس آبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انتظارى

انتظارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گوران حيدرى

گوران حيدرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحمانى راد

رحمانى راد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كركودى

كركودى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قوامى دوليسگان

قوامى دوليسگان

مهندسي شهرسازي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيفورى

سيفورى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهسوارى

شهسوارى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بختيارى

بختيارى

روانشناسي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جليليان نژاد

جليليان نژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيبت زاده

شيبت زاده

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شاهرضايى

شاهرضايى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كسرائى

كسرائى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باتمانى

باتمانى

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پرنيا

پرنيا

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فخرى

فخرى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راستاد

راستاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بيگله

بيگله

امار|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جمشيدى چقازردى

جمشيدى چقازردى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شهبازيان

شهبازيان

مديريت بازرگاني|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جليليان

جليليان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چاله چاله

چاله چاله

مهندسي شيمي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

علوم مهندسي|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كاكاوند

كاكاوند

مترجمي زبان عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

مترجمي زبان عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه-بومي استان کرمانشاه / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نورى

نورى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تيمورى نيا

تيمورى نيا

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
متقى

متقى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صيدى

صيدى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عباسى كاكاوندى

عباسى كاكاوندى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسفنديارى مهر

اسفنديارى مهر

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
چرخان

چرخان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستميان

رستميان

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيرانى

حيرانى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چراغ ابادى

چراغ ابادى

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ازاده رنجبر

ازاده رنجبر

مهندسي برق|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

زيست شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مير احمدى

مير احمدى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بيگ زاده

بيگ زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهره مند

بهره مند

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عباس جويى

عباس جويى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام / نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
گمار

گمار

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خدادوست

خدادوست

شيمي محض|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جهانيان

جهانيان

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ورزشي|دانشگاه ايلام / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غفورى مهر

غفورى مهر

زيست شناسي گياهي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سومالى

سومالى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دارابى نژاد

دارابى نژاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی