دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دورود


لك ا

لك ا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
فرخ فال

فرخ فال

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
زند

زند

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
لك ا

لك ا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
گلپايگانى

گلپايگانى

زبان روسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان