قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر قلعه گنج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عليزاده ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 5
اورتينى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
چترسيماب انسانی حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 30
احمدى كهنعلى انسانی روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
خوبيارى پور ریاضی مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 6
رئيسى آهوان ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
حيدرزاده ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
كرميان انسانی علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 40
ماندگارى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
دادخدايى نژاد انسانی حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 30
اباد انسانی علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 26
كرميان انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
تازه گل انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 31
مسندانى انسانی علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
چترسيماب انسانی حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 30
بخرد انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
سالارى كهورزيرى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
طالبى فرد انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 5
جامگوهرى انسانی جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
پورحسنى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 8
خادمى انسانی جغرافيا|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
حيدرى چاه باغى انسانی مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 10
پوركريميان انسانی حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 18
بهبازى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
شهدوستى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 5سال کانونی 72
احمدى كهنعلى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 19
حسنى جاز تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت-بومي جنوب استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 31
رمشكى پور انسانی جغرافيا|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
دستجردى انسانی مردم شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 5
نوازنده انسانی علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 19
بازگير ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 10
دادخدائى پور انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 10
ببربيان انسانی علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 15
عليمرادى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 16
چترسيماب انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 14
احمدى كهن ميرزا تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 5سال کانونی 59
چكين انسانی جغرافيا|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 9
كرمى حوت انسانی علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 2سال کانونی 27
حسنى روهينا تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 9
قلندرى انسانی جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 10
خارايى انسانی باستان شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 6
جعفرى جاز انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 29
نورآبادى انسانی جغرافيا|دانشگاه زابل / پرديس خودگردان دانشگاه زابل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15