رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر رودبار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سالمى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 18
نارويى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 16
خرم نيا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 23
قنبرى زاده چاه شاهى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
ميرى حسين زاده انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 17
بامرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 22
حقيقى نژاد انسانی علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
حقيقى نژاد زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 24
عيدى چهاريگان انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 23
بامرى انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 47
زمانخانى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 14
طالبى فرد انسانی جغرافيا|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 23
محمدى پور انسانی جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
نارويى انسانی فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 19
سابكى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 22
پاكدامن انسانی جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 36
رويان انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 23
محمودى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 13
درواژ انسانی تاريخ|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17
خادمى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 26
حيدرزاده انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 19
محمودى فرد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
زابلى فرد انسانی تاريخ|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 12
حميدى نژاد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 18
پيرحسينى زاده ریاضی شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 13
پاى رنج دلدارى انسانی باستان شناسي|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 16
عبدالهى انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 22
غلامحسين زاده انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
گرگين پور انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 23
جهش ش انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 21
چشم راه انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 29
بامرى انسانی اديان وعرفان|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 47
قدرتى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 19
سالمى نيا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 18
بامرى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 38
داودى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 35
سهرابى انسانی تاريخ|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 22
اميرى ناروئى انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 20
فرامرزى نمداد انسانی جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
بامرى انسانی جغرافيا|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 47
زمانخانى انسانی مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 21
محمودى انسانی باستان شناسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 21
غزوى انسانی جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
پادير انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 22