عنبرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر عنبرآباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پور جمعه فاطمه انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 24
سالاربارده سكينه انسانی روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 21
جنبش انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 33
احمدى امجزى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 29
تركى نژاد انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
جعفرى نژاد انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 29
تام نيا انسانی حقوق|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال از سوم دبيرستان 32
تندر انسانی روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 25
نارويى پور انسانی علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سنجرى ميجانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
سلطانى انسانی روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رضائى تجربی داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 39
مهنى انسانی علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
قاسمى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمودى فرد ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 20
احمد يوسفى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 12
بهادرى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ملائى پاگدار تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 45
گروئى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 12
رضائى نژاد انسانی حقوق|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
خداداديان پور انسانی مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
بيلرى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 14
سنجرى نيا انسانی علوم تربيتي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 6سال از دوم راهنمايي 77
خالقى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 16
حسين زاده گرمى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 26
پرماه انسانی حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال از چهارم دبيرستان 14
پور بهرامى زبان مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 17
پگاه انسانی علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 16
دانشى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
شكوهى انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 17
خالصى انسانی جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 20
پروار زاده انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
خوشروانى انسانی جغرافيا|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 17
اله توكلى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 12
جهان انسانی حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال از سوم دبيرستان 17
محمدى تيغ سياه انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 16
خسروى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 33
ملايى پاگدار ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 16
كريمى انسانی فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 28
درخشان انسانی علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
سلندرى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
پير برناتن انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
عربى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 28
پايدار انسانی علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
زين الدينى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 34
بارانى پور تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 17
صوغانى انسانی علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 13
بردانيا تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 16
سالارى زاده تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 27
منصوربهمنى نژادسنگراه ریاضی مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال از سوم دبيرستان 26
پگاه انسانی حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
باد نوا انسانی تاريخ|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 13
پرناك تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 17
دينا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
شكوهى انسانی جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
سالارى زاده انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 26
سعادت فر انسانی حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال از چهارم دبيرستان 11
عزيز پور سرحدى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 11
احمدى امجزى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 17
درجهانگير ریاضی مهندسي برق|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 24
جرجندى مقدم انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
مشايخى نژاد امجزى انسانی جغرافيا|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 11
جشان بامرى انسانی جغرافيا|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 12
منظرى توكلى انسانی جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 26
اسكندرى نسب سياهكوهى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 3سال از دوم دبيرستان 21
صوغانى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 22
رئيسى جيرفتى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 10
خالصى انسانی جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 24
شكوهى انسانی جغرافيا|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 13
سنجرى زاده جيرفت تجربی بهداشت عمومي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 12
خالصى پور انسانی حقوق|دانشگاه زابل / پرديس خودگردان دانشگاه زابل - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 30
مير حمزه اى انسانی جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سالارى ديوانمرد انسانی علوم ورزشي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
خالصى انسانی جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 34
مهاجرى انسانی باستان شناسي|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 24
تباشير تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
روشان زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه زابل / نوبت دوم دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 20
اسلامى زاخت انسانی علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سالارى ديوانمرد انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
عسكرى نيا انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 12
خالصى انسانی جغرافيا|دانشگاه زابل / نوبت دوم دانشگاه زابل 3سال از دوم دبيرستان 31
پايند تجربی زيست شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
عليمرادى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 12
صحت منش رئيسى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
حجتى فر تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 31