شهربابك

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شهربابك

معصومى زهره

معصومى زهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

8سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
عسكرى نجمه

عسكرى نجمه

روانشناسي|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
غلامى فاطمه

غلامى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
طهماسبى زهره

طهماسبى زهره

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
برزگرى نازنين

برزگرى نازنين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
طالبى نژاد مصطفى

طالبى نژاد مصطفى

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
احمدپور گهرتى محمدحسين

احمدپور گهرتى محمدحسين

حقوق|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جعفريان زكيه

جعفريان زكيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسينى فاطمه سادات

حسينى فاطمه سادات

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سليمانى ميمندى ميلاد

سليمانى ميمندى ميلاد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسمى محدثه

قاسمى محدثه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رياحى مدوار محمد

رياحى مدوار محمد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شمسى مريم

شمسى مريم

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ايزدى زهرا

ايزدى زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
همابين هما

همابين هما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمودزاده رضوان

محمودزاده رضوان

حسابداري|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

8سال کانونی / 118 آزمون

انسانی
ابولى فاطمه

ابولى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
احمديان سميه

احمديان سميه

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاضلى مرتضى

فاضلى مرتضى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
يزدى ابوالفضل

يزدى ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان / روزانه

9سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
دهوئى مهديه

دهوئى مهديه

زبان چيني|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
طهماسبى الهام

طهماسبى الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسماعيلى ابدر امير رضا

اسماعيلى ابدر امير رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

8سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
زكى خانى همت آبادى على

زكى خانى همت آبادى على

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عباسيان فاطمه

عباسيان فاطمه

فرش|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
حيدريان اعظم

حيدريان اعظم

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فتحى فاطمه

فتحى فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زين الدينى ميمند فائزه

زين الدينى ميمند فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اسدى كرم اميرعباس

اسدى كرم اميرعباس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نجف زاده دهشادوئيه اميرمحمد

نجف زاده دهشادوئيه اميرمحمد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
يحيوى زينب سادات

يحيوى زينب سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباس زاده شهربابك فردين

عباس زاده شهربابك فردين

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خدايارى فاطمه

خدايارى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسدى زهره

اسدى زهره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اخوان محمدرضا

اخوان محمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غياثى مريم

غياثى مريم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
كافى كنگ عليرضا

كافى كنگ عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ميرحسينى غزال

ميرحسينى غزال

نقاشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

هنر
رادمهر زهرا

رادمهر زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسانى

حسانى

مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نبى زاده

نبى زاده

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
طالبى ميمند

طالبى ميمند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

10سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
سعيدفر

سعيدفر

علوم تربيتي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
خواجه زاده

خواجه زاده

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
زين الدينى

زين الدينى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
احمديان گهرتى

احمديان گهرتى

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
موفق

موفق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
زينليان مدوار

زينليان مدوار

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ميرزايى سروشك

ميرزايى سروشك

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زين الدينى

زين الدينى

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رئيسى استبرق

رئيسى استبرق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميرپور رباط

اميرپور رباط

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ثقفى

ثقفى

مديريت مالي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسينى موسى

حسينى موسى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

زبان
رياحى

رياحى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نعمتى

نعمتى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برزگرى دهجى

برزگرى دهجى

مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جعفرى نديكى

جعفرى نديكى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزائى سروشك

ميرزائى سروشك

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كشورى

كشورى

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سبزى

سبزى

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نيك عيش

نيك عيش

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مومنى سروشك

مومنى سروشك

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رستگارى

رستگارى

مهندسي صنايع|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرى سورشجانى

حيدرى سورشجانى

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خبرى

خبرى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ملائى نديكى

ملائى نديكى

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عطااللهى

عطااللهى

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نوريان

نوريان

علوم سياسي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وهاب زاده

وهاب زاده

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كشاورز

كشاورز

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پورمحمديان

پورمحمديان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

8سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احمديان گهرتى

احمديان گهرتى

علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وزيرى

وزيرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ابراهيمى فر

ابراهيمى فر

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسدى كرم

اسدى كرم

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

7سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
امينى پيرجل

امينى پيرجل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم سياسي|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميمندى

ميمندى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عبدلى بهنو

عبدلى بهنو

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ملكى نژاد

ملكى نژاد

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

10سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
حسينى موسى

حسينى موسى

حقوق|دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رمضانى نژاد

رمضانى نژاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
برفه اى

برفه اى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مومنى سروشك

مومنى سروشك

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسلامى شهربابكى

اسلامى شهربابكى

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شفازاده

شفازاده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاقعى

فاقعى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سالكى

سالكى

مهندسي صنايع|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
الله دينى حصاروئيه

الله دينى حصاروئيه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ميمنديان

ميمنديان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسدى كرم

اسدى كرم

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فروتنى شهربابكى

فروتنى شهربابكى

علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نوروزى نسب

نوروزى نسب

مهندسي شيمي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پورامينى پيرجل

پورامينى پيرجل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زين الدينى

زين الدينى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
كمسفيدى

كمسفيدى

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
كريمى پوررفسنجانى

كريمى پوررفسنجانى

مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هاوشكى

هاوشكى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
غياثى فتح اباد

غياثى فتح اباد

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شريفى پيرجل

شريفى پيرجل

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جبارى

جبارى

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نقى زاده

نقى زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هاديان

هاديان

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جوادى نسب

جوادى نسب

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
منگلى

منگلى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فتحى پوردهشتران

فتحى پوردهشتران

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدبيگيان بابكى

محمدبيگيان بابكى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسدى كرم

اسدى كرم

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جوادى فر

جوادى فر

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پورصدرى شهربابك

پورصدرى شهربابك

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قاسميان مقدم

قاسميان مقدم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابراهيميان

ابراهيميان

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رييسى

رييسى

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 13 آزمون

زبان
صفائيان

صفائيان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ملائى سروشك

ملائى سروشك

مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عادل زاده

عادل زاده

مترجمي زبان الماني|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
رئيسى

رئيسى

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زين الدينى

زين الدينى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسماعيلى آبدر

اسماعيلى آبدر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خراسانى پاريز

خراسانى پاريز

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بدرى

بدرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كربلائى

كربلائى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
شكارى خبر

شكارى خبر

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمودى ميمند

محمودى ميمند

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شمسى نژاد

شمسى نژاد

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
استبرق نيا بابكى

استبرق نيا بابكى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حجى زاده مورو

حجى زاده مورو

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عباسيان رزگله

عباسيان رزگله

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
منگلى موروئيه

منگلى موروئيه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خالقى نژاد

خالقى نژاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمودنياميمند

محمودنياميمند

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
پورخدابخش شهربابك

پورخدابخش شهربابك

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
زين الدينى ميمند

زين الدينى ميمند

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدى كرم

اسدى كرم

مهندسي معدن|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبدلى

عبدلى

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يزدى نژاد

يزدى نژاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قائينى زاده

قائينى زاده

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستميان

رستميان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امينى فر

امينى فر

مهندسي معدن|مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضائى پوراشكورى

رضائى پوراشكورى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى رباط

حسينى رباط

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نعمت الهى ده موسى

نعمت الهى ده موسى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان / نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاضلى نيا بابكى

فاضلى نيا بابكى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نبيان

نبيان

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اردکان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قائينى

قائينى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمى ميمند

ابراهيمى ميمند

جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زين الدينى

زين الدينى

مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
حسنى پوررنجبر

حسنى پوررنجبر

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
غفورهاوشكى

غفورهاوشكى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي معدن|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
منگلى

منگلى

مهندسي موادومتالورژي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شريفى آبدر

شريفى آبدر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زين الدينى مقدم

زين الدينى مقدم

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضائى بابك

رضائى بابك

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهروزى فر

بهروزى فر

زيست شناسي|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زين الدينى

زين الدينى

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زين الدينى

زين الدينى

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قربانى شهربابكى

قربانى شهربابكى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرتضائى نژاد

مرتضائى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امينى

امينى

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ملائى ريسه

ملائى ريسه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زابل / روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سبزعليان

سبزعليان

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زمين شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كافى

كافى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امينى پيرجل

امينى پيرجل

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی