جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر جيرفت


شهريارى تنگان الهام

شهريارى تنگان الهام

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
مرسلپور

مرسلپور

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
موسوى مرتضوى

موسوى مرتضوى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
ميرزاده

ميرزاده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
اميرى

اميرى

مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

زبان
افشارى پور

افشارى پور

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

زبان
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
توكلى روداب

توكلى روداب

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
حسينى كهنوج

حسينى كهنوج

مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان