جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر جيرفت


محمدى ساردو شبنم

محمدى ساردو شبنم

هنراسلامي|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
علائى

علائى

باستانشناسي|دانشگاه کاشان / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

هنر