بم

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قلعه خانى محمدحسام ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
ابارقى محمدامين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 39
پورطاهرى ميلاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 6سال کانونی 111
پورمقدم عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 53
رادنيا سينا ریاضی اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 3سال کانونی 63
اميرى صهبا زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس رسالت - زاهدان 4سال کانونی 49
رستم آبادى على تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 6سال کانونی 109
جزينى زاده محمد رضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-بومي استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي كرمان 9سال کانونی 159
رشيدى نژاد بهاره تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 77
رستمى پور محمدحسين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 8سال کانونی 149
بهرامى على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 39
خليلى زاده ماهانى تكتم ریاضی اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 3سال کانونی 37
افضلى نيا سعيده تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 7سال کانونی 112
جزينى زاده فائزه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 18
جزينى زاده انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 18
پورطاهرى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 53
دريجانى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 41
ضياء آبادى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 25
درويش زاده صالح آبادى زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 22
غضنفرى انسانی روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 5سال کانونی 67
پورمحمدزاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 62
نيكپور تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 56
جزينى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 66
توكلى امجزى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 41
پور بهزاد تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 5سال کانونی 74
مشكى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 16
دريجانى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 6سال کانونی 90
قاسمى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 18
قائميان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 57
عباس زاده جرجندى هنر فرش|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل راور) 3سال کانونی 47
حسين پور انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
رضائيان ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
احسانى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 9سال کانونی 126
شيخعلى بابائى انسانی جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 17
جنت آبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 28
صابرى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 35
رمضانى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 46
خسروشاهى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 34
صباغ نژاد ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 36
دريجانى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - كرمان 9سال کانونی 164
جزينى زاده هنر فرش|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
درى جانى انسانی روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 3سال کانونی 47
عباس زاده بارانى تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 52
دهقان گويكانى انسانی علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
رامش تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 78
ريماز تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 39
حسينى پور ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 6
سالارى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 13
باغگلى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
افشارمنش انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 19
دهقانى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 6سال کانونی 81
كوارويى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
مجيد زاده تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 89
دريجانى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 25
جهانى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 54
حجت آبادى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 32
بيدرانى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 6سال کانونی 124
رضوانى مقدم انسانی فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
على آبادى زبان مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 14
رنجبر زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 65
رحيمى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 19
افغانى پور ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 21
خديوپاك انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 21
پورعاشورى برواتى ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 15
رنجبر تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 61
ملاكى زاده ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 13
فرخى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
دريجانى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 9سال کانونی 149
سيدى مرغكى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
آبگرمى ميجى انسانی حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال کانونی 49
قلندرى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 23
جلال آبادى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
اكبرى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 43
طالب الدينى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 20
پورمنتظرى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال کانونی 31
سپهرى نيا هنر نقاشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
قلى زادگان تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 5سال کانونی 54
مرادقلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 20
جمشيدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 2سال کانونی 34
مومن آبادى انسانی مردم شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 15
خدادوست تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 35
اماندادى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 66
كارگران ریاضی مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 13
سيدى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
بهرامى ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 12
زين الصالحين ریاضی مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 23
اسدى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 57
عبداللهى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 16
درى جانى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 29
الهامى راد ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 11
پورمنعمى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 3سال کانونی 45
غلامشاهى انسانی علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 49
اسدآبادى صفات ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 7سال کانونی 112
مير ابادى زبان مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 5سال کانونی 38
سرحدى امجز انسانی علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
رنجبر تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 3سال کانونی 47
سيدى مرغكى انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 19
رئيسى كوشاهى ریاضی مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 14
باقرى بمى ریاضی مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 37
گورى بمى ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 26
جزينى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 70
زعيم آبادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 15
مشهدى تجربی هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 46
على نژاد پوطارى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 38
دريجانى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 8سال کانونی 152
محمدآبادى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 13
خورشيدى جرجندپور ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 3سال کانونی 32
مشكيان تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 15
سكندرى صفى الدينى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 15
استقامت ریاضی مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 9
افشارى پور ریاضی مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 5سال کانونی 49
رضوانى فر ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 10
حسينى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 24
مشكى انسانی حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 16
خمر ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 5سال کانونی 70
رضائيان تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 42
دهقان كروكى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 14
صابرى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 31
جرجندى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 17
ريماز تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 31
قربانى نژاد انسانی جغرافيا|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 42
سام نژاد كروكى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 3سال کانونی 44
عرب تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 31
رنجبر تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 29
كفاشى برواتى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 43
مرادقلى زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 12
اماندادى كروكى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 44
دهقان كروكى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 40
بلوچ آبادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 22
حافظ نژاد ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 7
بيغم ریاضی مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 13
مازندرانى انسانی مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 18
مويدى تجربی زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 27
دريجانى ریاضی مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 16
رشيدى فرد ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
شمالى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 26
توپا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 15
عدلى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل سنقر) 1سال کانونی 14
رستم آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 35
كمال الدينى زبان مترجمي زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 14
طاهرى يزدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 22
جوشايى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 42
كريمى افشار تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 46
رمضانى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
بارانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 6سال کانونی 85
ملك آبادى انسانی جغرافيا|دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 11
رنجبر انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 30
قاسمى انسانی علوم ورزشي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 25
صيادى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 36
عزيزآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 2سال کانونی 18
راينى نژاد تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 14
پورحميدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 51
صابرى ریاضی علوم ومهندسي اب|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 23
طبسى نژادباغچمكى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 60
بهرامى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 8
سيدى مرغكى ریاضی مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 16
اردبيلى انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
شكورى فر تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 42
بازدار ریاضی مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم / نوبت دوم مجتمع آموزش عالي بم 3سال کانونی 45
جزينى زاده تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 35
لشكرى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 33
ابراهيم آبادى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 19
اميرزاده تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
دهقان كروكى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 3سال کانونی 52
سرحدى نژاد انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 8
فقيرآبادى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم-بومي شرق استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 23
مشكى تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك 7سال کانونی 85
ايزدشناس تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
كارگر انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 11
ركن آبادى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 43
سبزوارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 36
بهزادى تجربی حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال کانونی 30
نيك رفتار محمدآباد تجربی شيمي محض|دانشگاه زابل / نوبت دوم دانشگاه زابل 2سال کانونی 21
محرر انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
محمدآبادى انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
نهرشهرى زاده تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
على پور بمى نژاد تجربی زمين شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 26
آشناگر تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي دارالعلم - يزد 1سال کانونی 18
جزينى زاده تجربی اقتصادکشاورزي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
ميرزاده تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15