رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر رفسنجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسماعيلى نسب على ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
مقصودى محمد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
بمانادى پاريزى فائزه انسانی حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 11
ولى زاده فاطمه انسانی حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 11
رحمانى زاده مريم ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
فاتحى مرج زهرا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 47
عظيمى فائزه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 29
حجتى مقدم عليرضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
سالارى ريحانه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
فلاح محمدصالح ریاضی مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
سبحانى محمدامين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
زينلى زاده رضوان انسانی حقوق|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
رحيمى مهدى اباد محمدرضا ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 14
اسماعيل زاه مرضيه تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 32
نوروزيان رستم اباد نسيم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 52
احمدى تاج ابادى محمدامين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 21
اسماعيلى شهرداد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 15
زينلى زاده مريم ریاضی مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 15
فتحى پيش استا اعظم زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس رسالت - زاهدان 3سال کانونی 50
بهزادى شهربابك صالح تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 30
كريمى افشار زهرا ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
بيضائى سيده فائزه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 73
پورجهانشاه دنيا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 15
طهماسبى فر ستايش ریاضی فيزيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
فدايى زاده سوفيا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 65
جمالى پاقلعه زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 73
شاه حسينى فائزه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 28
عسكرى فائزه انسانی حقوق|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 22
جمالى پاقلعه نجمه انسانی اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي استان کرمان / فرهنگيان پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 8سال کانونی 116
اسماعيل زاده مصطفى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 28
عليزاده عصارى اميرارسلان ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 42
بيات ابوالفضل ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 7سال کانونی 85
پورطالبى نوشين ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 48
عسكرى زاده مسعود انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
حسينى فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال کانونی 58
دره كردى انسانی روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 58
حيدرى پور تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان-بومي استان کرمان / مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 14
باقرى كفاش ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 21
زين الدينى ريسه انسانی حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 34
وهاب زاده ریاضی روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
رياحى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 53
اسداللهى عيش ابادى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
ابراهيمى پوركانى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 20
رحيمى پور تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
حسينى رفسنجانى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
جمالى رحمت ابادى تجربی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
حسينى رنجبر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 43
صاحبى تجربی بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
مزارعى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
فتحى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 44
اكبرى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 18
احسانى مقدم انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 34
رضا زاده شهربابك تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 92
فتوحى چنار تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 43
ابراهيم پور تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 75
حسينى رضاابادى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
فرهنگ تجربی علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 48
اشرفى زاوگى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 29
عسكرى حصنى زبان زبان چيني|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 63
حشمتى رفسنجانى تجربی دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال کانونی 53
نبه الهدائى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
شريف ابادى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 11
حيدرى هرمزابادى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 27
بشكوهى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
ايوبى تجربی روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 9
عودى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 40
رستمى پور على اباد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 75
خوشحالى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
جمالى پاقلعه تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 54
على بيگى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 26
اسمعيلى مرجى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 8سال کانونی 133
محمدزاه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
صادقى جنت اباد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
شمسى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
پيرصادقى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 23
پورمحمدعلى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) 3سال کانونی 30
اسدالله زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 52
ابراهيمى نسب زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم دانشگاه يزد - مهريز 1سال کانونی 14
رنجبر تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 50
كدخدازاده تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
رياحى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 2سال کانونی 18
رمضانى نژاد خليل ابادى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 38
محمدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
خليلى انسانی اقتصاداسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 25
محبوبى راد تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 45
معمارزاده تجربی گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 26
اسداللهى تجربی حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 27
ابوئى قائميه تجربی پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 29
خانى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
تقى زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 53
ميرزاعليان انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 33
پهلوان زاده تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 16
خراسانى پاريزى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 20
كرمى انسانی فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 63
محمودآقايى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 31
باقرى ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 1سال کانونی 7
عزيزى تجربی حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 72
على بيگى تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 6
ميرزايى خليل آبادى تجربی زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 26
ناظرى نژاد انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
حسنى ملك ابادى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 24
حسينى داوران تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 5سال کانونی 65
عابدينى كورگه اى زبان زبان روسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
احمديان رنجبر تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 22
عبدلى مسينان انسانی حقوق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
ميركى تاج ابادى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 12
هاشمى بهمن اباد تجربی روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 7
فارسى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
حسن شاهى راويز تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
جوانشاه تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 22
امراللهى پورشيرازى تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
تقى نژاد تجربی مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 27