فيروزكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر فيروزكوه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نيكوكار ماندانا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 79
يزدانى مريم تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 68
تاج الدين انسانی حسابداري|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
فخرآور زبان مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 3سال کانونی 40
حسينى هرانده ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 48
بنار ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 25
رحيميان واسكسى تجربی روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 25
شجاع انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
فخرآور ریاضی امار|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20