شهر قدس

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شهر قدس

پوراحمد نسيم

پوراحمد نسيم

طراحي صنعتي|دانشگاه تهران / روزانه

7سال کانونی / 149 آزمون

هنر
درويش پور داخلى حسين

درويش پور داخلى حسين

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرآتى فشى محدثه

مرآتى فشى محدثه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

زبان
غفورى محمدمهدى

غفورى محمدمهدى

سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

هنر
كيانى فاطمه

كيانى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
نديمى رامين

نديمى رامين

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
قراگوزلوى نيك كيميا

قراگوزلوى نيك كيميا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
برزگرى خانقاه فائزه

برزگرى خانقاه فائزه

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حاتم پور فاطمه

حاتم پور فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
محب على نژاد افشين

محب على نژاد افشين

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نيكدل حديثه

نيكدل حديثه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
غياثى زهرا

غياثى زهرا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدزاده حامد

محمدزاده حامد

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مرادى ساناز

مرادى ساناز

مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
خاجوند نسترن

خاجوند نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
روناس كلور محمدامين

روناس كلور محمدامين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
گودرزى مريم

گودرزى مريم

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
كريمى موحدى محمد

كريمى موحدى محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
عسكرى وادقانى سارا

عسكرى وادقانى سارا

علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فلاح زاده آناهيد

فلاح زاده آناهيد

طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

هنر
محمدى نويد

محمدى نويد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
غياثى فاطمه

غياثى فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جوربنيان پگاه

جوربنيان پگاه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
خاموشى الهه

خاموشى الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
محمدى شكيلا

محمدى شكيلا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مينائى پوريا

مينائى پوريا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خادمى روشن محمد

خادمى روشن محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
احمدى محمدحسين

احمدى محمدحسين

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
ابراهيمى شاهين

ابراهيمى شاهين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
خادمى زارع مهدى

خادمى زارع مهدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اشرفى مجتبى

اشرفى مجتبى

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
افشار زهرا

افشار زهرا

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
لطفى محسن

لطفى محسن

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى مرضيه

مرادى مرضيه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قلى زاده نرگس

قلى زاده نرگس

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
مهدور

مهدور

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سيف

سيف

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فلاح ثابت

فلاح ثابت

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صالح

صالح

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احدى

احدى

مديريت دولتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
بابائى

بابائى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
رهنما

رهنما

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاخر قاشقاى

فاخر قاشقاى

علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بحرى

بحرى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
طاحن

طاحن

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيران جهان تيغى

حيران جهان تيغى

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فلاحى

فلاحى

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسن پوركامى

حسن پوركامى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
رحيمى

رحيمى

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عبداللهى ماشك

عبداللهى ماشك

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
صحبتى

صحبتى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فتحيان

فتحيان

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زارع فتح آبادى

زارع فتح آبادى

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
سيلان دشتى

سيلان دشتى

حقوق|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بنيادى جعفرآباد

بنيادى جعفرآباد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رويتوند غياثوند

رويتوند غياثوند

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيخ غفارى

شيخ غفارى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
داودى

داودى

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قدم يارى كاكائى

قدم يارى كاكائى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بوجارى صفت

بوجارى صفت

مهندسي عمران|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

زبان چيني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
خورسندى كلنگستانى

خورسندى كلنگستانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عارف نيا

عارف نيا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدى نژاد

مهدى نژاد

مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدى پرچينى

احمدى پرچينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تمرازى

تمرازى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
افشار

افشار

علوم مهندسي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عابدينى

عابدينى

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خدابنده

خدابنده

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
امجديان

امجديان

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زمردى افضل

زمردى افضل

دامپزشکي|دانشگاه تهران / نوبت دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نصيرى خانيانى

نصيرى خانيانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

زبان روسي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

زبان
كاوسى

كاوسى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مددى قوشه بلاغ

مددى قوشه بلاغ

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
خزلى

خزلى

مهندسي معدن|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

فلسفه|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
برجى

برجى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرعليزاده ملكدهى

جعفرعليزاده ملكدهى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نايب حسن آبادى

نايب حسن آبادى

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
افشارى

افشارى

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پوراسديان

پوراسديان

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اشرفيان

اشرفيان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شكورزاده

شكورزاده

فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شمسى موگوئى

شمسى موگوئى

مهندسي معدن|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فيروز نژاد

فيروز نژاد

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سروى همپا

سروى همپا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
جعفرى عفيف آباد

جعفرى عفيف آباد

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بصير

بصير

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سالارونديان

سالارونديان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
داودى سراگلى

داودى سراگلى

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

7سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
عطائى نيكو

عطائى نيكو

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بابائى چشمه كبودى

بابائى چشمه كبودى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صحبت زاده

صحبت زاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيرامى

بيرامى

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
راهبر

راهبر

جغرافيا|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خدايار صاحبى

خدايار صاحبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آقاشاهى

آقاشاهى

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
راه خاركش

راه خاركش

تاريخ|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اشرفى

اشرفى

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارع زاده

زارع زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رزاقى

رزاقى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امانى قلعه رودخانى

امانى قلعه رودخانى

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صدرى

صدرى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بهجت

بهجت

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مردانى خو

مردانى خو

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آقاجان زاده قاسم آباد

آقاجان زاده قاسم آباد

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رشتيانى

رشتيانى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گل محمدى

گل محمدى

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
وارسته

وارسته

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
درخشان

درخشان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
قدوسى

قدوسى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زرين

زرين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بداغى مكنون

بداغى مكنون

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رستم پور گلى جان

رستم پور گلى جان

مهندسي شيمي|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شيخ غفارى لاهرودى

شيخ غفارى لاهرودى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كشاورز ترك

كشاورز ترك

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مشكانى

مشكانى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فلاح مظلومى

فلاح مظلومى

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى مورستان

محمدى مورستان

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رسايى

رسايى

اقتصاد|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

فيزيک|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيبانى

شيبانى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شكورى اشكلنى

شكورى اشكلنى

مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
توكلى جيركلى

توكلى جيركلى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هاشمى جوزانى

هاشمى جوزانى

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدقلى زاده

محمدقلى زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / نوبت دوم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كرميان

كرميان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آستركى

آستركى

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قياسى

قياسى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
داداشى

داداشى

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ظهورى عادل

ظهورى عادل

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميررفيع

ميررفيع

زيست فناوري|دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدى بالسينى

محمدى بالسينى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
لشگرى

لشگرى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عليارى گلوجه

عليارى گلوجه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هوشمند

هوشمند

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كاميارراد

كاميارراد

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدخواه

محمدخواه

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي کاسپين -البرزقزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اشرفى

اشرفى

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رضايى دانشگر

رضايى دانشگر

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

شيمي محض|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تقى زاده

تقى زاده

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خوش اندام

خوش اندام

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسفينى فراهانى

اسفينى فراهانى

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محرابى

محرابى

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ولى الهى

ولى الهى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عباسعلى

عباسعلى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
انورى

انورى

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى حاجى حسن سلفى

محمدى حاجى حسن سلفى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نيکان -تاکستان / غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پاغوش

پاغوش

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه اردکان / نوبت دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی