اسلام‌شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر اسلام‌شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خانكى حامد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
بوتيماز سمانه انسانی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 51
حيدرى محمدعلى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
خيشه ريحانه انسانی روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
هيبتى قانع ميلاد انسانی حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
شعيبى كلور سيدمحمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 33
سهرابى پور محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 39
قجرى مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 32
ولى زاده ساناز تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 20
على نژاد دلارام تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 38
اكبرى زهرا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 46
پورشهبازكلخوران اميررضا ریاضی مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
سهندى محمد ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 26
عيسى آبادى مهدى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
شكيبا پا پكياده طاهره تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 55
عارفى پريسا انسانی روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 9
كاظمى نيكجه سپهر تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 35
يوسفى شقايق زبان زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 29
محمودى رضا تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 16
سبقت هشجين محمدرضا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
رضايى مصطفى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 41
جوانمرد عليرضا ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
نورافكن مهدى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 28
ابراهيمى شيرين ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
حيدرى صوفلو فاطمه تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 61
حيدرى طاهره تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 3سال کانونی 49
كاظميان فاطمه ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 19
كارگرگزكوه ياسمن ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
اكبرى وند رضا تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 36
شهسوارى مهسا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 23
ندرى مژگان انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 1سال کانونی 12
احدى عليرضا ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
حاجى بنده معصومه ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 32
اينانلو يغمرلو شايان تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 33
موسوى چقابورى فاطمه السادات تجربی دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 48
زنجان پورمحقق فائزه ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 45
شفقتيان على زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 16
سيلاخور مبينا انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
بهادرى سارا انسانی حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
محمدى ابراهيم ریاضی مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
آتشين اسكوئى كاوه ریاضی مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال کانونی 34
فتحى اميررضا ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 32
على نجفى محمدرضا انسانی حقوق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
حسينى سيدسجاد ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 28
شمايلى كتك لاهيجانى مهسا انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 1سال کانونی 23
صادق پور محمد ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
پورحسين ریاضی مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 23
مختارى مهدى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 24
ناجى تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 2سال کانونی 44
شاه محمدى حسين تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 32
تارويردى آرزو انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 1سال کانونی 14
حسن پور مسعودآباد خديجه زبان زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 9
نادرخانى محدثه ریاضی حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 5سال کانونی 99
اسماعيلى خاتون آباد زهرا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
برزگر اميرحسين ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
اميرى يزنى ياسر ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 39
معصومى فاطمه ریاضی مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
قاسمى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 18
ميريشى على ریاضی مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 6سال کانونی 90
آهنگ فاضل ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 32
محمدى برومند ستايش ریاضی مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 27
على نژاد فاطمه ریاضی معماري داخلي|دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 34
فرقانى على ریاضی اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 19
پاك زاد محمد ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
عبداله خانى على اكبر ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
محمدى شيخلر تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 52
شفيعى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
واليانى ریاضی فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
صفرى لاسكى تجربی شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 25
عباسى آستانه تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 36
احمدپور انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 23
نوروزى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
محمدزاده ریاضی امار|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
نعمتى يارعزيز تجربی کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 3سال کانونی 32
غلامى ریاضی مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
نصرتى سنزيقى ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 1سال کانونی 17
قارامحمد انسانی پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
نبى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 15
صالحى نژاد ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 1سال کانونی 13
دبردانى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 25
نقى پور تجربی فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 18
پوررحيمى ریاضی روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 14
فضلى انسانی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 1سال کانونی 15
اكرمى ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس شهيد مفتح - شهرري 1سال کانونی 22
ربيع آذر ریاضی فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 29
محمودى اصفهاباد زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 33
مراديان تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 21
محمديارى زبان زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 24
داودى طالشمكائيل انسانی مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
على محمدى زبان زبان چيني|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
نجف نژاد انسانی روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 21
كوهى جمايران ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 12
سپهريان ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 26
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
محمدزاده انسانی علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 21
توكلى حسنكلو ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 30
آقازاده ریاضی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 1سال کانونی 10
سليمانى ریاضی فيزيک|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 30
عربى على آبادى ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 21
خانى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
رمضانى نسب انارى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 46
پورجعفريان تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
امامى خاتون آبادى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 34
عليرضا ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 10
پيران انسانی روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
صمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 22
احدى مرادآبادى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 18
حسينى كيا انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 52
على بخشى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 15
پيرى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 21
علوى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
بروجى انسانی جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 5سال کانونی 65
حسينى ریاضی حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 39
امانى ساريجلو ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 25
واحدى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 12
شهسوارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 27
رشمئى زبان زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 31
طاعتى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 17
خواجوند زبان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 31
زكى ئى تجربی کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 5سال کانونی 70
شاه مرادى تجربی روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 62
اميرهلالى زبان مترجمي زبان انگليسي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 2سال کانونی 30
قيصرى خودلان انسانی علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 2سال کانونی 33
جهانگيرى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 22
اسلامى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 6سال کانونی 112
رضايى انسانی علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
سالاروند تجربی تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 33
روزگار تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 1سال کانونی 23
ابن على تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 20
مروتى ریاضی مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 22
فرهنگ مهر تجربی هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال کانونی 26
محمدپورفرد تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 33
موسوى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 24
عبدالملكى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 8سال کانونی 141
حسينى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 73
شكرانه تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 32
رازقندى ریاضی علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 15
افشارنيا تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 35
تاج الدينى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 15
شريف پوريوسفده تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 31
جمال پورمرغوب زبان زبان روسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
مقصودى تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 49
موسوى ریاضی امار|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 24
سبحانى قره بلاغ ریاضی رياضيات وکاربردها|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 18
خسروجردى انسانی حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 29
عمرانى انسانی علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 2سال کانونی 41
دژدمه ریاضی مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 1سال کانونی 6
گويا ریاضی مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 8
برخوردارى ریاضی مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 11
مردانى انسانی مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
عزيزى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 15
قهرمانى انسانی روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 23
ثمرى تجربی مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 39
اسكندرى ریاضی مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 18
زارعى على آبادى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
جعفرى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 3سال کانونی 65
يوسف زاده تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
غلامرضائى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
صدرالدين ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 25
محمديارى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 6سال کانونی 100
لطف اللهى تجربی هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 24
حسينى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
نجف زاده انسانی علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 9
خزائى ریاضی مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 15
رضايى سانيانى ریاضی مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 2سال کانونی 42
سقرجوقى تجربی علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 48
خانعليزاده كرده مهينى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 23
كيان بخت تجربی علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
اسماعيلى انسانی زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
محمدى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 33
رفيعى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 32
نصيرى ترزنق تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال کانونی 22
يونسى ریاضی مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 5
صفوى ریاضی کارداني مکانيزاسيون کشاورزي|اموزشکده کشاورزي کرج -وزارت جهادکشاورزي / روزانه آموزشکده کشاورزي كرج - وزارت جهاد کشاورزي 1سال کانونی 19
موسوى مهماندوستى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
اسدالهى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
داداشى تجربی پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 17
بحرينى تجربی مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 23
افضلى ریاضی علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 24
خليلى املشى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 1سال کانونی 19
شاهى انسانی مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 21
كاظم زاده تجرقى انسانی زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
پناهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
موسوى مجد تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 1سال کانونی 24
بنار تجربی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 19
وكيلى ریاضی فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 24
يزدانى تجربی بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 23
مويدناصرى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 47
حقيقى بردينه ریاضی فيزيک|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
حيدريان تجربی مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 17
نورنژاد تجربی بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 21
خبازى تجربی مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 13
معقولى تجربی شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 24
فقيه عبدالهى ریاضی مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 17
زمانى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال کانونی 18
عيدى نامقى ریاضی مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 14
خدابنده تجربی حسابداري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
چاره كن ریاضی مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) 1سال کانونی 13
على نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 21
دارابى ریاضی مهندسي عمران|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 21
نورى حسين آباد تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 14
نورپور ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 16
محمدى انسانی جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
شاهواروقى فراهانى تجربی حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران 1سال کانونی 22
سبحانى انسانی مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 19
گودرزى تجربی فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 13
امامى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس شهيد مفتح - شهرري 1سال کانونی 8
سروى تجربی زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 9
احمدى ریاضی امار|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 7
روشن ليار جدمه تجربی زمين شناسي|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 53
رسولى ریاضی امار|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
قيصرى تجربی شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 11
فراتى ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 24
ديور تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
پارساپوركيوى تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
زمانى ریاضی کارداني مکانيزاسيون کشاورزي|اموزشکده کشاورزي کرج -وزارت جهادکشاورزي / روزانه آموزشکده کشاورزي كرج - وزارت جهاد کشاورزي 1سال کانونی 22
صابر انسانی حقوق|موسسه غيرانتفاعي کار-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل قزوين) 1سال کانونی 16
نريمان انسانی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي پرندک - پرند 1سال کانونی 14
مسلمى انسانی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 14
صمدى نوجه ده تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 41
رضايى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
رضاپور ریاضی مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي 1سال کانونی 13
غلامى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو - ساوه 1سال کانونی 22
آقاخشى تجربی اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان پرديس شهيد مفتح - شهرري 2سال کانونی 25
اقدامى كاجانى ریاضی مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مولانا - آبيک 1سال کانونی 22
رضائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 15
خانى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 9
عرفانى والا تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين 2سال کانونی 26
رحيمى تجربی مهندسي فضاي سبز|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
درويش متولى تجربی زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 23
كريمى انديس تجربی زيست شناسي دريا|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 27
محمودى تجربی شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
نورمحمدى ریاضی مهندسي مکانيک|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي 1سال کانونی 12
ملكى ابرغانى تجربی مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 14
سررشته دارى ریاضی مهندسي کامپيوتر|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / نوبت دوم دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 11
موسوى چقابورى تجربی شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 41
فتوحى زارع تجربی شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
شريف زاده تجربی مديريت دولتي|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي 1سال کانونی 17
حسينى تجربی اقتصادکشاورزي|دانشگاه اردکان / نوبت دوم دانشگاه اردکان 2سال کانونی 42
قاسمى تجربی زيست شناسي گياهي|دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 30
يوسفى تجربی اقتصادکشاورزي|دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
ابويى مهريزى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 20
چاوشى تركى تجربی مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي پرندک - پرند 1سال کانونی 17
قلى پورپاشا تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 1سال کانونی 20
سلطانى كوهستانق تجربی مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) 2سال کانونی 37
منصوريان تجربی مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) 2سال کانونی 33
كوهشارى تجربی روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي فخر رازي - ساوه 3سال کانونی 39
معصومى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 9
ملكى تجربی زمين شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
جعفربيگلو تجربی حسابداري|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه قزويني - قزوين 1سال کانونی 19
عبداله دخت تجربی مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي کاسپين -البرزقزوين / غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي كاسپين - البرز قزوين 2سال کانونی 33
موسوى تجربی علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 11