اسلام‌شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر اسلام‌شهر

خانكى حامد

خانكى حامد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بوتيماز سمانه

بوتيماز سمانه

روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
حيدرى محمدعلى

حيدرى محمدعلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خيشه ريحانه

خيشه ريحانه

روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
هيبتى قانع ميلاد

هيبتى قانع ميلاد

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شعيبى كلور سيدمحمدرضا

شعيبى كلور سيدمحمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سهرابى پور محمد

سهرابى پور محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قجرى مهدى

قجرى مهدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ولى زاده ساناز

ولى زاده ساناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على نژاد دلارام

على نژاد دلارام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اكبرى زهرا

اكبرى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورشهبازكلخوران اميررضا

پورشهبازكلخوران اميررضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سهندى محمد

سهندى محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عيسى آبادى مهدى

عيسى آبادى مهدى

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شكيبا پا پكياده طاهره

شكيبا پا پكياده طاهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عارفى پريسا

عارفى پريسا

روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كاظمى نيكجه سپهر

كاظمى نيكجه سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يوسفى شقايق

يوسفى شقايق

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
محمودى رضا

محمودى رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سبقت هشجين محمدرضا

سبقت هشجين محمدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضايى مصطفى

رضايى مصطفى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جوانمرد عليرضا

جوانمرد عليرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نورافكن مهدى

نورافكن مهدى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ابراهيمى شيرين

ابراهيمى شيرين

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حيدرى صوفلو فاطمه

حيدرى صوفلو فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حيدرى طاهره

حيدرى طاهره

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كاظميان فاطمه

كاظميان فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كارگرگزكوه ياسمن

كارگرگزكوه ياسمن

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اكبرى وند رضا

اكبرى وند رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهسوارى مهسا

شهسوارى مهسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ندرى مژگان

ندرى مژگان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
احدى عليرضا

احدى عليرضا

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاجى بنده معصومه

حاجى بنده معصومه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اينانلو يغمرلو شايان

اينانلو يغمرلو شايان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوى چقابورى فاطمه السادات

موسوى چقابورى فاطمه السادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زنجان پورمحقق فائزه

زنجان پورمحقق فائزه

مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شفقتيان على

شفقتيان على

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
سيلاخور مبينا

سيلاخور مبينا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بهادرى سارا

بهادرى سارا

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدى ابراهيم

محمدى ابراهيم

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
آتشين اسكوئى كاوه

آتشين اسكوئى كاوه

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فتحى اميررضا

فتحى اميررضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على نجفى محمدرضا

على نجفى محمدرضا

حقوق|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حسينى سيدسجاد

حسينى سيدسجاد

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شمايلى كتك لاهيجانى مهسا

شمايلى كتك لاهيجانى مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صادق پور محمد

صادق پور محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پورحسين

پورحسين

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مختارى مهدى

مختارى مهدى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ناجى

ناجى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شاه محمدى حسين

شاه محمدى حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تارويردى آرزو

تارويردى آرزو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسن پور مسعودآباد خديجه

حسن پور مسعودآباد خديجه

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
نادرخانى محدثه

نادرخانى محدثه

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
اسماعيلى خاتون آباد زهرا

اسماعيلى خاتون آباد زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برزگر اميرحسين

برزگر اميرحسين

مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اميرى يزنى ياسر

اميرى يزنى ياسر

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
معصومى فاطمه

معصومى فاطمه

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميريشى على

ميريشى على

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

6سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
آهنگ فاضل

آهنگ فاضل

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدى برومند ستايش

محمدى برومند ستايش

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
على نژاد فاطمه

على نژاد فاطمه

معماري داخلي|دانشگاه هنر / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فرقانى على

فرقانى على

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پاك زاد محمد

پاك زاد محمد

مهندسي عمران|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبداله خانى على اكبر

عبداله خانى على اكبر

مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدى شيخلر

محمدى شيخلر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
واليانى

واليانى

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفرى لاسكى

صفرى لاسكى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباسى آستانه

عباسى آستانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

امار|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نعمتى يارعزيز

نعمتى يارعزيز

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نصرتى سنزيقى

نصرتى سنزيقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قارامحمد

قارامحمد

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نبى

نبى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صالحى نژاد

صالحى نژاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دبردانى

دبردانى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نقى پور

نقى پور

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پوررحيمى

پوررحيمى

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اكرمى

اكرمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ربيع آذر

ربيع آذر

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمودى اصفهاباد

محمودى اصفهاباد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
مراديان

مراديان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمديارى

محمديارى

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
داودى طالشمكائيل

داودى طالشمكائيل

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
على محمدى

على محمدى

زبان چيني|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
نجف نژاد

نجف نژاد

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كوهى جمايران

كوهى جمايران

رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سپهريان

سپهريان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
توكلى حسنكلو

توكلى حسنكلو

مهندسي مکانيک|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آقازاده

آقازاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

فيزيک|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عربى على آبادى

عربى على آبادى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رمضانى نسب انارى

رمضانى نسب انارى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورجعفريان

پورجعفريان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امامى خاتون آبادى

امامى خاتون آبادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عليرضا

عليرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پيران

پيران

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صمدى

صمدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احدى مرادآبادى

احدى مرادآبادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى كيا

حسينى كيا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
على بخشى

على بخشى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
علوى

علوى

مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بروجى

بروجى

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
امانى ساريجلو

امانى ساريجلو

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
واحدى

واحدى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شهسوارى

شهسوارى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رشمئى

رشمئى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
طاعتى

طاعتى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خواجوند

خواجوند

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
زكى ئى

زكى ئى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شاه مرادى

شاه مرادى

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اميرهلالى

اميرهلالى

مترجمي زبان انگليسي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
قيصرى خودلان

قيصرى خودلان

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جهانگيرى

جهانگيرى

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

مهندسي عمران|دانشگاه قم / روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سالاروند

سالاروند

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
روزگار

روزگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابن على

ابن على

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مروتى

مروتى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرهنگ مهر

فرهنگ مهر

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدپورفرد

محمدپورفرد

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تهران / روزانه

8سال کانونی / 141 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شكرانه

شكرانه

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رازقندى

رازقندى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
افشارنيا

افشارنيا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تاج الدينى

تاج الدينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شريف پوريوسفده

شريف پوريوسفده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جمال پورمرغوب

جمال پورمرغوب

زبان روسي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
مقصودى

مقصودى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

امار|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سبحانى قره بلاغ

سبحانى قره بلاغ

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خسروجردى

خسروجردى

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عمرانى

عمرانى

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دژدمه

دژدمه

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
گويا

گويا

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
برخوردارى

برخوردارى

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مردانى

مردانى

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ثمرى

ثمرى

مديريت مالي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زارعى على آبادى

زارعى على آبادى

مهندسي برق|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
يوسف زاده

يوسف زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غلامرضائى

غلامرضائى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صدرالدين

صدرالدين

مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمديارى

محمديارى

مهندسي برق|دانشگاه دامغان / روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
لطف اللهى

لطف اللهى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نجف زاده

نجف زاده

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رضايى سانيانى

رضايى سانيانى

مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سقرجوقى

سقرجوقى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خانعليزاده كرده مهينى

خانعليزاده كرده مهينى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كيان بخت

كيان بخت

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نصيرى ترزنق

نصيرى ترزنق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
صفوى

صفوى

کارداني مکانيزاسيون کشاورزي|اموزشکده کشاورزي کرج -وزارت جهادکشاورزي / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوى مهماندوستى

موسوى مهماندوستى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسدالهى

اسدالهى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
داداشى

داداشى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بحرينى

بحرينى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خليلى املشى

خليلى املشى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاهى

شاهى

مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كاظم زاده تجرقى

كاظم زاده تجرقى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پناهى

پناهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسوى مجد

موسوى مجد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بنار

بنار

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-مخصوص داوطلبان بومي استان تهران / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مويدناصرى

مويدناصرى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حقيقى بردينه

حقيقى بردينه

فيزيک|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حيدريان

حيدريان

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورنژاد

نورنژاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خبازى

خبازى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معقولى

معقولى

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فقيه عبدالهى

فقيه عبدالهى

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عيدى نامقى

عيدى نامقى

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خدابنده

خدابنده

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چاره كن

چاره كن

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دارابى

دارابى

مهندسي عمران|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نورى حسين آباد

نورى حسين آباد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نورپور

نورپور

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شاهواروقى فراهانى

شاهواروقى فراهانى

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گودرزى

گودرزى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سروى

سروى

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
امامى

امامى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

امار|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
روشن ليار جدمه

روشن ليار جدمه

زمين شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

امار|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قيصرى

قيصرى

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فراتى

فراتى

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ديور

ديور

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پارساپوركيوى

پارساپوركيوى

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

کارداني مکانيزاسيون کشاورزي|اموزشکده کشاورزي کرج -وزارت جهادکشاورزي / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صابر

صابر

حقوق|موسسه غيرانتفاعي کار-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نريمان

نريمان

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مسلمى

مسلمى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صمدى نوجه ده

صمدى نوجه ده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آقاخشى

آقاخشى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-بومي استان تهران / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اقدامى كاجانى

اقدامى كاجانى

مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خانى

خانى

مهندسي برق|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عرفانى والا

عرفانى والا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
درويش متولى

درويش متولى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كريمى انديس

كريمى انديس

زيست شناسي دريا|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نورمحمدى

نورمحمدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ملكى ابرغانى

ملكى ابرغانى

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سررشته دارى

سررشته دارى

مهندسي کامپيوتر|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسوى چقابورى

موسوى چقابورى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فتوحى زارع

فتوحى زارع

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريف زاده

شريف زاده

مديريت دولتي|دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه اردکان / نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابويى مهريزى

ابويى مهريزى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
چاوشى تركى

چاوشى تركى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قلى پورپاشا

قلى پورپاشا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلطانى كوهستانق

سلطانى كوهستانق

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
منصوريان

منصوريان

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كوهشارى

كوهشارى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه / غير انتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

زمين شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفربيگلو

جعفربيگلو

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبداله دخت

عبداله دخت

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي کاسپين -البرزقزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی