شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شهريار


پروين آرمين

پروين آرمين

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
باليسنى زهرا

باليسنى زهرا

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
صالحى سارا

صالحى سارا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
محمدى اوزومچلوئى

محمدى اوزومچلوئى

زبان وادبيات ژاپني|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

زبان
رئوف

رئوف

زبان چيني|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
عبدى

عبدى

مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

زبان
مهدى پور

مهدى پور

مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

زبان
فايق

فايق

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
قشلاقى

قشلاقى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
استواربيمرغى

استواربيمرغى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

زبان
فلاح زاده

فلاح زاده

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر / نوبت دوم

3سال کانونی / 18 آزمون

زبان