شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شهريار


شيرعلى بيگى فاطمه

شيرعلى بيگى فاطمه

بازيگري|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
پارساتبار

پارساتبار

باستانشناسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
سپهوند

سپهوند

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

هنر