شهريار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شهريار


مرادى آرمين

مرادى آرمين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
مراد بيگى سيد حسام الدين

مراد بيگى سيد حسام الدين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قدميارى امير رضا

قدميارى امير رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مرزبان محمد

مرزبان محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فلاحى پوريا

فلاحى پوريا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بداقى سراسكان اميد

بداقى سراسكان اميد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آخوندى سپهر

آخوندى سپهر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رسائى فربد

رسائى فربد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بهمنى امير محمد

بهمنى امير محمد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
تبارى بهزاد

تبارى بهزاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اثنا عشرى نامقى سيده هدى

اثنا عشرى نامقى سيده هدى

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رجبلو حميدرضا

رجبلو حميدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كيانى ستايش نرگس

كيانى ستايش نرگس

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كنعانى سرچشمه مجتبى

كنعانى سرچشمه مجتبى

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
خاكسار مقدم محمد

خاكسار مقدم محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحيمى ياشار

رحيمى ياشار

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تقوائى پريسا

تقوائى پريسا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نورى مصطفى

نورى مصطفى

مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اردهه آرمان

اردهه آرمان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدى عليرضا

احمدى عليرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عباس نژاد فاطمه

عباس نژاد فاطمه

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد كريمى فاطمه

محمد كريمى فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسينى سيد ياسر

حسينى سيد ياسر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قاسمى بهاره

قاسمى بهاره

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كلانترى نگين

كلانترى نگين

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهيمى فريبا

ابراهيمى فريبا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمودى صدف

محمودى صدف

فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عباسى صارمى عطيه

عباسى صارمى عطيه

فيزيک|دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميرزائى آيناز

ميرزائى آيناز

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طيار ازاد

طيار ازاد

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ايروانى

ايروانى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهرامى عرفان

بهرامى عرفان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اپرا

اپرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ذوالقدرى عليرضا

ذوالقدرى عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صنعتى پرى ناز

صنعتى پرى ناز

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحمتى سوگند

رحمتى سوگند

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
باقرلو فرزام

باقرلو فرزام

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قاسمى نژاد سلطان آبادى سيده مليكا

قاسمى نژاد سلطان آبادى سيده مليكا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمديان ميلاد

محمديان ميلاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرزانه محسن

فرزانه محسن

مهندسي صنايع|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سيرجانى

سيرجانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اويسى

اويسى

مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميرزائى على

ميرزائى على

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قلى نژاد گلعذانى

قلى نژاد گلعذانى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حميدى خواه محمد

حميدى خواه محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خليلى سرشكه

خليلى سرشكه

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدى دلجو

احمدى دلجو

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عبداله ئى

عبداله ئى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حق شناس

حق شناس

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيف موسوى

سيف موسوى

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صانعى

صانعى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي معماري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صدوقى

صدوقى

مهندسي عمران|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پادكان

پادكان

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خوش نشين

خوش نشين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صنيعى

صنيعى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هدايتى

هدايتى

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

ايمني صنعتي|دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مسافرى

مسافرى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سپهرى

سپهرى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجمى

نجمى

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زارع كار مقدم

زارع كار مقدم

معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غياثيان

غياثيان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سنجرى

سنجرى

مهندسي برق|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
برغانى فراهانى

برغانى فراهانى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نورى فرد

نورى فرد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گله دار

گله دار

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمدى نسب

احمدى نسب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
لايقى رامندى

لايقى رامندى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فتحى شادهى

فتحى شادهى

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رهنما

رهنما

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
گرجى

گرجى

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مروتى

مروتى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميدى

اميدى

ايمني صنعتي|دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمدزاده سراب

محمدزاده سراب

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خواجوى

خواجوى

معماري داخلي|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جوادى مقدم

جوادى مقدم

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محبوبى كيسمى

محبوبى كيسمى

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

5سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شهسوارى

شهسوارى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هادوى نيا

هادوى نيا

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دالايى

دالايى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-بومي استان تهران / فرهنگيان

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
هفت لنگى

هفت لنگى

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خيشابه

خيشابه

مهندسي شهرسازي|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تاجيك

تاجيك

مهندسي معماري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نورى شجاع خانلو

نورى شجاع خانلو

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

مهندسي پزشکي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قناعتى كاشانى

قناعتى كاشانى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارع عفيفى

زارع عفيفى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آجورلو

آجورلو

مهندسي معماري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كاهه

كاهه

مهندسي نفت|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كوهسارى

كوهسارى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج-بومي استان تهران / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نفر

نفر

مهندسي شيمي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على مردانى

على مردانى

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مصلحى الاله گورابى

مصلحى الاله گورابى

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ساكى

ساكى

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ربيعى حسن آباد

ربيعى حسن آباد

معماري داخلي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
افتخارى

افتخارى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گرجى

گرجى

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عليزاه

عليزاه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پازانى

پازانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ابراهيمى چكوورى

ابراهيمى چكوورى

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
روستايى

روستايى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سالارونديان

سالارونديان

مهندسي برق|دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حقيقت پژوه فرد

حقيقت پژوه فرد

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين نژاد

حسين نژاد

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسنى انزابى

حسنى انزابى

اقتصاد|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نوذرى

نوذرى

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
طريقى اصغر

طريقى اصغر

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نريمانى

نريمانى

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

6سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عابدى ناميله

عابدى ناميله

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
معبودى

معبودى

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مروارى

مروارى

مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كيوان فر

كيوان فر

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دلاور

دلاور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سبعوسيان

سبعوسيان

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بابامرادى

بابامرادى

مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
على پور چوكامى

على پور چوكامى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صابرى حسين آبادى

صابرى حسين آبادى

مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گل محمدبيگى

گل محمدبيگى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حاج حسنى

حاج حسنى

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي عمران|موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غير انتفاعي

7سال کانونی / 123 آزمون

ریاضی
يوسف زاده

يوسف زاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فسا / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قملاقى

قملاقى

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمودزاده

محمودزاده

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سحاب شعبانى

سحاب شعبانى

مهندسي برق|دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
گندمى

گندمى

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جبارى نژاد كرمانى

جبارى نژاد كرمانى

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شهسوارى

شهسوارى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ناظم مغانلو

ناظم مغانلو

فيزيک|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عظيمى ساريخان بگلو

عظيمى ساريخان بگلو

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قربانى سلوشى

قربانى سلوشى

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاج نوروزى

حاج نوروزى

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
منشى

منشى

مهندسي برق|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

رياضيات وکاربردها|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على مراديان

على مراديان

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لطف عراقى

لطف عراقى

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اجاقى

اجاقى

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ايروانى

ايروانى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي شهرسازي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حاجى ملا رضائى هدش

حاجى ملا رضائى هدش

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باقرى بلغه تيمورى

باقرى بلغه تيمورى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خاكسار

خاكسار

مهندسي شهرسازي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مظفرى صحنه سرائى

مظفرى صحنه سرائى

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رنجدوست علمدارى

رنجدوست علمدارى

امار|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احدزاده داشبلاغ

احدزاده داشبلاغ

علوم کامپيوتر|دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صفوى

صفوى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تمسك فيروز جائى

تمسك فيروز جائى

مهندسي مکانيک|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كوهى

كوهى

مهندسي معدن|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باسامى قينرجه

باسامى قينرجه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی