حويق

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر حويق

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ضرابى شير آباد فرنام ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 39
كيومرثى سعيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 45
عباسى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 45
پورجوزى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / پرديس خودگردان-محل تحصيل آران و بيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 21
قادرى هره دشت انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 23
جمشيدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 28
رضائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 15
سرمست طالش انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 28
پور على انسانی حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 23
ضرابى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
فرهنگى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
فلاح انسانی علوم ورزشي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 40
رضايى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
عباس زاده انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 25