رضوانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رضوانشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آبشت محمدامين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 38
البرزى يوسف ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 20
عزيزى نژاد جولندان نيلوفر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 20
نورى نوده محمد انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 45
قارداش پور مصطفى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 61
جوادپور منا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال کانونی 55
احمدپور ارده جانى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 2سال کانونی 42
پوراحمدى خيلگاوان انسانی روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 34
آموزش سيدپارسا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
صحابى امين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 4سال کانونی 73
كهنسال نودهى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
پورامام اله بخش محله انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
حدادى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 38
عجبى اردجانى تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 31
گركانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
پرويز بشمنى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 2سال کانونی 32
يعقوبى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
كلانترى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 5سال کانونی 44
صفرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 10
رحمانى چروده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 29
خطيبى رودبارسرا تجربی زيست فناوري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 47
اميرى شيراز تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 14
صفائى معافى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 3سال کانونی 33
نوروزى شيراز تجربی شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
گل زمانى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
ملائى سياه بيل ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 21
وفائى ارده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (پرستاري خوي ) 3سال کانونی 33
انذان پور ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 5
رمضانى ديلج ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 11
ذولفى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 2سال کانونی 25
سهيلى ارده جانى تجربی زمين شناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
خادم برزه كو انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
تحريرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 23
شيرواندهى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 14
پوررحمتى شيراز تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 36
پورمختار ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
محمدى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 11
حسينى چروده ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 9
كاسپور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
رضائى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 25
سهرابى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 5سال کانونی 48
شادرو قرانى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
روحى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 45
مسرور پيلمبرائى تجربی زيست شناسي دريا / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 9