خدا آفرين

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خدا آفرين

نصيرلو

نصيرلو

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ارشدى

ارشدى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی