مهربان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مهربان

مردانى نسترن

مردانى نسترن

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
وكيلى صومعه فاطمه

وكيلى صومعه فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عطائى نسب محمد

عطائى نسب محمد

مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صدرى

صدرى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي معماري / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
لشكرى بخشايش

لشكرى بخشايش

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جعفربىگى

جعفربىگى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فيضى آذرشربيانى

فيضى آذرشربيانى

فيزيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مجردى كلوانق

مجردى كلوانق

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قنبرى مهربانى

قنبرى مهربانى

مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محامى

محامى

مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدى آذر

احمدى آذر

مهندسي معدن / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عزيزان

عزيزان

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مهندسي علوم دامي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی