بستان آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بستان آباد

صفرى كردكندى زهرا

صفرى كردكندى زهرا

روانشناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اخگرى آيسان

اخگرى آيسان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسعدى سقين سرا الهام

اسعدى سقين سرا الهام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
باقرى اشكان

باقرى اشكان

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
نقوى مىلاد

نقوى مىلاد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شفاهى الانق

شفاهى الانق

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
درخشان

درخشان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جودى

جودى

مهندسي برق / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شهرى

شهرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مدرسى

مدرسى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فرمانى قره بابا

فرمانى قره بابا

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مجدى

مجدى

مهندسي نساجي / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلىمى قره بابا

سلىمى قره بابا

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

تاريخ / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قهرمانى

قهرمانى

تاريخ / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
وثوقى

وثوقى

زبان وادبيات ترکي اذري / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فداىى

فداىى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مردى

مردى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی