ميانه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ميانه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مرادى ياشار ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
جهانبخش فرشاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
ساعدى على ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 89
نادريان امير رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 61
عبدالهى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 58
اسدى ممان رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 86
بدلى آوينى مريم انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 2سال کانونی 39
حافظى حسن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 37
مميزى مائده انسانی حقوق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 62
مقدمى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 41
كاظمى ميلاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 72
برزگرى صفا انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 1سال کانونی 15
قزوينى الناز هنر فرش / دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 18
كوهستانى معصومه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
گروسى آزاده ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 24
ناوكى مسعود تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 38
دادخواه نارون تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 41
قره داغى زهرا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 22
نوربخش نسرين انسانی حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 33
نورى اميرحسين ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
محمدى خواه فاطمه انسانی روانشناسي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
طالبى تركمانى سالار تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 88
ذوالقدرى زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 25
نورافكن زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
خدادادى ابوالفضل تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 40
اسمعيل پور مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / پرديس خودگردان- دانشگاه علوم پزشکي ايران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 17
دايوبه اسرا انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 1سال کانونی 22
جمالى آيلين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 53
عسگرى مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
رحيمى امير رضا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 68
كاظمى مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 5سال کانونی 76
ساجدى مونا انسانی روانشناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 23
عباسى اقدم شيرين انسانی روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
نادرنيا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
ابراهيمى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 32
قاسمى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
امداديان تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 33
حبيبى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 37
عباسى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 25
ايمانى تركمانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 52
كريمى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 63
تيغى ارسى انسانی حقوق / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
شرقى ریاضی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي پرديس علامه اميني - تبريز 2سال کانونی 22
محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
پزشكى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 40
شاهمرادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 19
بجروانى انسانی روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
ولى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 38
واحدى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 52
امداديان ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 23
عبدالهى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 44
ناصرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 41
لازمى ونجانى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
قوطاسلو انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
عبداللهى تركمانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 37
ابراهيمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 71
خدايى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 15
كريمى الا تيمورى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 30
پوريا تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
باقرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 34
محسنى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 61
نصرتى نيا تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 46
مددى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 52
گرمرودى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 25
رجائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 28
رضايى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال کانونی 16
نظرى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 39
مهدى نيا تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 36
نسيمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 46
آسمانى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 25
جعفرنيا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 40
حيدرى انسانی مترجمي زبان عربي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 14
رجبى ریاضی روانشناسي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 22
موسوى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 11
خدابنده پور اقدم انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي پرديس علامه اميني - تبريز 1سال کانونی 6
طالبى النجارقى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 41
رحيمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 38
نقوى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 31
طهماسبى انسانی مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 33
حيدرى انسانی علوم سياسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 25
پنبه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 64
خانمحمدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 50
سليمى تركمانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 39
مهدلو ايورقى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال کانونی 23
شاهمحمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 48
بيگلرى انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
كريمى تجربی روانشناسي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
مسلمى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 24
كريم خانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
اصغر زاده تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 50
طلوعى سبزى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 28
شاكرى حاجى محمودلو ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 44
نجارى انسانی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 25
فرضى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
گلمحمدى ریاضی مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 17
اسماعيلى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 15
مختارى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 25
رادبوى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 13
عليپور ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 9
مرادى بيرون ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 33
كبيرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال کانونی 39
حضرت پور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 36
جليلى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 26
مددى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 32
عباسى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 30
آقايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 60
جروقى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 22
محسنى انسانی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
كاظمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
اكبرى حسينكلو تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
درهمجانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال کانونی 28
عسگرى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 57
شيرازى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 33
مختارى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 30
يارى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 41
خاتمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 42
شيخ الاسلامى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 27
قرشى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 38
مختارى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 42
سالم اغور آباد تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 63
قاسمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
جليل پور تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 16
شاهمحمدى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 48
انگوتى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
رضائى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 40
فرهاد پور تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 41
غيورى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 44
جعفرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال کانونی 35
زينالى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 27
حسين زاده تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 35
انوارى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال کانونی 13
بهنام تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 4سال کانونی 46
دليران ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
داودى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
فرهادى نيا تجربی زيست شناسي دريا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 83
قزوينى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 58
شكرى قوشه بلاغ ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
قاسمى حسنكلو ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
مقدمى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
بخشى زاده ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 27
خليفه پور ریاضی مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز / غيرانتفاعي غيرانتفاعي رشديه - تبريز 1سال کانونی 17
شكرى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
يغمورى ریاضی مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز 2سال کانونی 17
ممانى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 23
مولايى تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 4سال کانونی 58
اصلانيان ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 3سال کانونی 40
عسگرى ریاضی مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 11
قوجالو تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي اسوه - تبريز 4سال کانونی 44
شيرازى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 39
عبداللهى تجربی مديريت مالي / موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين 2سال کانونی 15
حنيفه تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 46
شيرازى تجربی مهندسي جنگلداري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
غنى زاده ریاضی مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 12
نصير زاده ریاضی مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز 2سال کانونی 12
ايزدپناه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 3سال کانونی 45
خسرونژاد تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
ايدرى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 32
قلى زاده تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز 2سال کانونی 35
صلواتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 8
عبدالصمد تجربی زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 6
شيخ الاسلامى تجربی مهندسي جنگلداري / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 1سال کانونی 13
اكبرزاده تجربی زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 7