مياندوآب

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مياندوآب

دروگريان محمد

دروگريان محمد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
اردشيرى پويا

اردشيرى پويا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مختاروند محمد

مختاروند محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نصرت پور مرتضى

نصرت پور مرتضى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قلى زاده مريم

قلى زاده مريم

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كريمى كامياب

كريمى كامياب

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نورمحمدى على

نورمحمدى على

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مولائى داش تپه على

مولائى داش تپه على

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رنجبران كيميا

رنجبران كيميا

روانشناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسن زاده رقيه

حسن زاده رقيه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حبيبى فاطمه

حبيبى فاطمه

حقوق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
بابايى اميرحسين

بابايى اميرحسين

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عباسى آذرنظام آباد سعيده

عباسى آذرنظام آباد سعيده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
قلى پور على

قلى پور على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عزيزى نسرين

عزيزى نسرين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خليل پور

خليل پور

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سبزى

سبزى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
نجفى ملك آباد

نجفى ملك آباد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كريم زاده

كريم زاده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
منيرى

منيرى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
خيرى

خيرى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پورعلى

پورعلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پرده

پرده

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
رحمانيان

رحمانيان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خامنه

خامنه

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
عليپور

عليپور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عبدلى

عبدلى

علوم تربيتي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مولودى

مولودى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمديارى

احمديارى

مهندسي شيمي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

نقاشي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
حبيبى مقدم

حبيبى مقدم

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حاجى محمدى

حاجى محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مترجمي زبان عربي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مظلوم

مظلوم

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قلندرى

قلندرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
چابك

چابك

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اصغريان

اصغريان

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باكمال

باكمال

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خدابنده

خدابنده

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
باباپور

باباپور

زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
آقاجانزاده مياندوآب

آقاجانزاده مياندوآب

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه بناب / روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
اسدزاده

اسدزاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

فيزيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نصيرى زاده فسندوز

نصيرى زاده فسندوز

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افشنگ

افشنگ

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

مهندسي شيمي / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على فام

على فام

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آزادى

آزادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پورقنبر

پورقنبر

علوم سياسي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حضرتى

حضرتى

مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليزادگان

عليزادگان

فيزيک / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عيوضى

عيوضى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
مظلوم

مظلوم

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
باستانى

باستانى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهربانى

مهربانى

روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيشوا

پيشوا

فناوري اطلاعات سلامت / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ايراهيميان

ايراهيميان

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خيرى

خيرى

مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خيرى

خيرى

مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه

7سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مديريت دولتي / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلمانى آذر

سلمانى آذر

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
درخشان

درخشان

مهندسي مکانيک / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

تاريخ / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تيهويى

تيهويى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
نويدى

نويدى

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ايمانى باش بلاغ

ايمانى باش بلاغ

زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
توفيق

توفيق

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
سلطان زاده

سلطان زاده

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
لطفى آذر

لطفى آذر

زمين شناسي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گل حسنى

گل حسنى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فيروزى ملكى

فيروزى ملكى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ظهوريان

ظهوريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رمضان پور

رمضان پور

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بندريان

بندريان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عباسخواه

عباسخواه

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساجد

ساجد

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه مراغه / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خانى

خانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی